หมวดหมู่:

19C

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง19C

 • การออกเสียงคำว่า Sebastopol Sebastopol [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jack the Ripper Jack the Ripper [en]
 • การออกเสียงคำว่า Wedding March Wedding March [en]
 • การออกเสียงคำว่า Duke of Wellington Duke of Wellington [en]
 • การออกเสียงคำว่า restoration restoration [en]
 • การออกเสียงคำว่า Cecil Rhodes Cecil Rhodes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Frankenstein Frankenstein [en]
 • การออกเสียงคำว่า Les Miserables Les Miserables [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gladstone Gladstone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pride and Prejudice Pride and Prejudice [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hard Times Hard Times [en]
 • การออกเสียงคำว่า Manifest Destiny Manifest Destiny [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pierre-Auguste Renoir Pierre-Auguste Renoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Stendhal Stendhal [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lady Hamilton Lady Hamilton [en]
 • การออกเสียงคำว่า unbirthday unbirthday [en]
 • การออกเสียงคำว่า Henry Tate Henry Tate [en]
 • การออกเสียงคำว่า The Great Exhibition The Great Exhibition [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bismarck Bismarck [de]
 • การออกเสียงคำว่า Florence Nightingale Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rackham Rackham [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tchaikovsky Tchaikovsky [en]
 • การออกเสียงคำว่า Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียงคำว่า Edgar Degas Edgar Degas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Talleyrand Talleyrand [fr]
 • การออกเสียงคำว่า James Clerk Maxwell James Clerk Maxwell [en]
 • การออกเสียงคำว่า Smetana Smetana [cs]
 • การออกเสียงคำว่า The Well-Beloved The Well-Beloved [en]
 • การออกเสียงคำว่า daguerreotype daguerreotype [en]
 • การออกเสียงคำว่า Arts and Crafts Arts and Crafts [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lewis Carroll Lewis Carroll [en]
 • การออกเสียงคำว่า Peterloo Peterloo [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thomas de Quincey Thomas de Quincey [en]
 • การออกเสียงคำว่า fait accompli fait accompli [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Burberry Thomas Burberry [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Hart Benton Thomas Hart Benton [en]
 • การออกเสียงคำว่า Through the Looking-Glass Through the Looking-Glass [en]
 • การออกเสียงคำว่า British Empire British Empire [en]
 • การออกเสียงคำว่า thegn thegn [en]
 • การออกเสียงคำว่า Risorgimento Risorgimento [it]
 • การออกเสียงคำว่า William Whewell William Whewell [en]
 • การออกเสียงคำว่า hansom hansom [en]
 • การออกเสียงคำว่า slithy toves slithy toves [en]
 • การออกเสียงคำว่า Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sheridan Le Fanu Sheridan Le Fanu [en]
 • การออกเสียงคำว่า beardsley beardsley [en]
 • การออกเสียงคำว่า Léon Charles Thévenin Léon Charles Thévenin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Heinrich Schliemann Heinrich Schliemann [de]
 • การออกเสียงคำว่า Matthew Arnold Matthew Arnold [en]
 • การออกเสียงคำว่า Frederic Leighton Frederic Leighton [en]
 • การออกเสียงคำว่า Camille Pissarro Camille Pissarro [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 1890s 1890s [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ada Lovelace Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gnossienne Gnossienne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า theosophy theosophy [en]
 • การออกเสียงคำว่า diorama diorama [en]
 • การออกเสียงคำว่า Samuel Coleridge-Taylor Samuel Coleridge-Taylor [en]
 • การออกเสียงคำว่า Wyatt Earp Wyatt Earp [en]
 • การออกเสียงคำว่า Penny Black Penny Black [en]
 • การออกเสียงคำว่า Erewhon Erewhon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Oxford English Dictionary Oxford English Dictionary [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gustav Kirchhoff Gustav Kirchhoff [de]
 • การออกเสียงคำว่า runagate runagate [en]
 • การออกเสียงคำว่า Henry Holland Henry Holland [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gold Rush Gold Rush [en]
 • การออกเสียงคำว่า Doc Holliday Doc Holliday [en]
 • การออกเสียงคำว่า Max Stirner Max Stirner [de]
 • การออกเสียงคำว่า Martin Tupper Martin Tupper [en]
 • การออกเสียงคำว่า Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautrec [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Benjamin Alcock Benjamin Alcock [en]
 • การออกเสียงคำว่า pater pater [la]
 • การออกเสียงคำว่า Sir Basil Liddell Hart Sir Basil Liddell Hart [en]
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Lord Tennyson Alfred Lord Tennyson [en]
 • การออกเสียงคำว่า poorhouse poorhouse [en]
 • การออกเสียงคำว่า Charles Rennie Mackintosh Charles Rennie Mackintosh [en]
 • การออกเสียงคำว่า furore furore [en]
 • การออกเสียงคำว่า Titus Salt Titus Salt [en]
 • การออกเสียงคำว่า Looking-Glass Land Looking-Glass Land [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pond's Extract Pond's Extract [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sobranie Sobranie [en]
 • การออกเสียงคำว่า Henry Cole Henry Cole [en]
 • การออกเสียงคำว่า Zoetrope Zoetrope [en]
 • การออกเสียงคำว่า Granville Leveson-Gower Granville Leveson-Gower [en]
 • การออกเสียงคำว่า Fyodor Dostoevsky Fyodor Dostoevsky [en]
 • การออกเสียงคำว่า Harriet Martineau Harriet Martineau [en]
 • การออกเสียงคำว่า John Ruskin John Ruskin [en]
 • การออกเสียงคำว่า Vuillaume Vuillaume [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Boehm Boehm [de]
 • การออกเสียงคำว่า Charles Robert Darwin Charles Robert Darwin [en]
 • การออกเสียงคำว่า Michelson-Morley Michelson-Morley [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sarasate Sarasate [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mackintosh Mackintosh [en]
 • การออกเสียงคำว่า John Poynting John Poynting [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tobias Augustus Matthay Tobias Augustus Matthay [en]
 • การออกเสียงคำว่า Spiritist Spiritist [de]
 • การออกเสียงคำว่า James Montgomery Flagg James Montgomery Flagg [en]
 • การออกเสียงคำว่า London Bridge London Bridge [en]
 • การออกเสียงคำว่า two up two down two up two down [en]
 • การออกเสียงคำว่า George Stephenson George Stephenson [en]
 • การออกเสียงคำว่า William Thackeray William Thackeray [en]