หมวดหมู่:

19C

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง19C

 • การออกเสียง : Sebastopol Sebastopol [en]
 • การออกเสียง : Pierre-Auguste Renoir Pierre-Auguste Renoir [fr]
 • การออกเสียง : Stendhal Stendhal [fr]
 • การออกเสียง : Jack the Ripper Jack the Ripper [en]
 • การออกเสียง : Les Miserables Les Miserables [en]
 • การออกเสียง : Edgar Degas Edgar Degas [fr]
 • การออกเสียง : Frankenstein Frankenstein [en]
 • การออกเสียง : Wedding March Wedding March [en]
 • การออกเสียง : Gnossienne Gnossienne [fr]
 • การออกเสียง : Florence Nightingale Florence Nightingale [en]
 • การออกเสียง : restoration restoration [en]
 • การออกเสียง : Talleyrand Talleyrand [fr]
 • การออกเสียง : Tchaikovsky Tchaikovsky [en]
 • การออกเสียง : Heinrich Schliemann Heinrich Schliemann [de]
 • การออกเสียง : Duke of Wellington Duke of Wellington [en]
 • การออกเสียง : Lewis Carroll Lewis Carroll [en]
 • การออกเสียง : Cecil Rhodes Cecil Rhodes [en]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : Pride and Prejudice Pride and Prejudice [en]
 • การออกเสียง : Gladstone Gladstone [en]
 • การออกเสียง : fait accompli fait accompli [fr]
 • การออกเสียง : Camille Pissarro Camille Pissarro [fr]
 • การออกเสียง : Fyodor Dostoevsky Fyodor Dostoevsky [en]
 • การออกเสียง : Bismarck Bismarck [en]
 • การออกเสียง : Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียง : Sobranie Sobranie [en]
 • การออกเสียง : Manifest Destiny Manifest Destiny [en]
 • การออกเสียง : Smetana Smetana [cs]
 • การออกเสียง : Hard Times Hard Times [en]
 • การออกเสียง : The Great Exhibition The Great Exhibition [en]
 • การออกเสียง : James Clerk Maxwell James Clerk Maxwell [en]
 • การออกเสียง : Risorgimento Risorgimento [it]
 • การออกเสียง : Rackham Rackham [en]
 • การออกเสียง : Through the Looking-Glass Through the Looking-Glass [en]
 • การออกเสียง : Henry Tate Henry Tate [en]
 • การออกเสียง : unbirthday unbirthday [en]
 • การออกเสียง : Lady Hamilton Lady Hamilton [en]
 • การออกเสียง : Arts and Crafts Arts and Crafts [en]
 • การออกเสียง : daguerreotype daguerreotype [en]
 • การออกเสียง : Cézanne Cézanne [fr]
 • การออกเสียง : Thomas de Quincey Thomas de Quincey [en]
 • การออกเสียง : Thomas Burberry Thomas Burberry [en]
 • การออกเสียง : Gustav Kirchhoff Gustav Kirchhoff [de]
 • การออกเสียง : The Well-Beloved The Well-Beloved [en]
 • การออกเสียง : William Whewell William Whewell [en]
 • การออกเสียง : Oxford English Dictionary Oxford English Dictionary [en]
 • การออกเสียง : Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautrec [fr]
 • การออกเสียง : Peterloo Peterloo [en]
 • การออกเสียง : Wyatt Earp Wyatt Earp [en]
 • การออกเสียง : Sheridan Le Fanu Sheridan Le Fanu [en]
 • การออกเสียง : 1890s 1890s [en]
 • การออกเสียง : Thomas Hart Benton Thomas Hart Benton [en]
 • การออกเสียง : Léon Charles Thévenin Léon Charles Thévenin [fr]
 • การออกเสียง : British Empire British Empire [en]
 • การออกเสียง : thegn thegn [en]
 • การออกเสียง : Andrew Carnegie Andrew Carnegie [en]
 • การออกเสียง : Max Stirner Max Stirner [de]
 • การออกเสียง : diorama diorama [en]
 • การออกเสียง : Erewhon Erewhon [en]
 • การออกเสียง : Frederic Leighton Frederic Leighton [en]
 • การออกเสียง : furore furore [en]
 • การออกเสียง : Samuel Coleridge-Taylor Samuel Coleridge-Taylor [en]
 • การออกเสียง : hansom hansom [en]
 • การออกเสียง : beardsley beardsley [en]
 • การออกเสียง : Matthew Arnold Matthew Arnold [en]
 • การออกเสียง : Encyclopædia Britannica Encyclopædia Britannica [en]
 • การออกเสียง : John Ruskin John Ruskin [en]
 • การออกเสียง : slithy toves slithy toves [en]
 • การออกเสียง : Boehm Boehm [de]
 • การออกเสียง : theosophy theosophy [en]
 • การออกเสียง : Charles Rennie Mackintosh Charles Rennie Mackintosh [en]
 • การออกเสียง : Alfred Lord Tennyson Alfred Lord Tennyson [en]
 • การออกเสียง : pater pater [en]
 • การออกเสียง : Ignaz Philipp Semmelweis Ignaz Philipp Semmelweis [en]
 • การออกเสียง : Michelson-Morley Michelson-Morley [en]
 • การออกเสียง : Penny Black Penny Black [en]
 • การออกเสียง : Sir Basil Liddell Hart Sir Basil Liddell Hart [en]
 • การออกเสียง : Richard Trevithick Richard Trevithick [en]
 • การออกเสียง : Henry Holland Henry Holland [en]
 • การออกเสียง : William Thackeray William Thackeray [en]
 • การออกเสียง : runagate runagate [en]
 • การออกเสียง : Gold Rush Gold Rush [en]
 • การออกเสียง : Aubrey Beardsley Aubrey Beardsley [en]
 • การออกเสียง : Granville Leveson-Gower Granville Leveson-Gower [en]
 • การออกเสียง : Doc Holliday Doc Holliday [en]
 • การออกเสียง : Harriet Martineau Harriet Martineau [en]
 • การออกเสียง : Zoetrope Zoetrope [en]
 • การออกเสียง : Sarasate Sarasate [fr]
 • การออกเสียง : Charles Robert Darwin Charles Robert Darwin [en]
 • การออกเสียง : Martin Tupper Martin Tupper [en]
 • การออกเสียง : Benjamin Alcock Benjamin Alcock [en]
 • การออกเสียง : George Stephenson George Stephenson [en]
 • การออกเสียง : Vuillaume Vuillaume [fr]
 • การออกเสียง : Alfred Russel Wallace Alfred Russel Wallace [en]
 • การออกเสียง : Pond's Extract Pond's Extract [en]
 • การออกเสียง : Looking-Glass Land Looking-Glass Land [en]
 • การออกเสียง : London Bridge London Bridge [en]
 • การออกเสียง : Titus Salt Titus Salt [en]
 • การออกเสียง : Martin Rathke Martin Rathke [de]
 • การออกเสียง : blancmange blancmange [fr]