หมวดหมู่:

16

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง16

 • การออกเสียง : 十六 十六 [ja]
 • การออกเสียง : seksten seksten [da]
 • การออกเสียง : 십육 십육 [ko]
 • การออกเสียง : sekstende sekstende [da]
 • การออกเสียง : δέκα έξι δέκα έξι [el]
 • การออกเสียง : XVI XVI [pl]
 • การออกเสียง : δεκαέξι δεκαέξι [el]
 • การออกเสียง : שש עשרה שש עשרה [he]
 • การออกเสียง : 16 (sextán) 16 (sextán) [is]
 • การออกเสียง : hexagesimal hexagesimal [pt]
 • การออกเสียง : じゅうろっかい (十六階) じゅうろっかい (十六階) [ja]
 • การออกเสียง : siechzéng siechzéng [lb]
 • การออกเสียง : sborsare sborsare [it]
 • การออกเสียง : שישה עשר שישה עשר [he]
 • การออกเสียง : Labing anim Labing anim [tl]
 • การออกเสียง : ꊰꃘ ꊰꃘ [ii]
 • การออกเสียง : iri na isii iri na isii [ig]
 • บันทึกการออกเสียง : mari kayu mari kayu [arn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : பதினாறு பதினாறு [ta] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : un ar bymtheg un ar bymtheg [cy] รอการออกเสียง