หมวดหมู่:

11C

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง11C

  • การออกเสียง : William the Conqueror William the Conqueror [en]
  • การออกเสียง : Mapledurham Mapledurham [en]
  • การออกเสียง : Launceston Castle Launceston Castle [en]
  • การออกเสียง : Domesday Book Domesday Book [en]
  • การออกเสียง : Lady Godiva Lady Godiva [en]
  • การออกเสียง : Hereward the Wake Hereward the Wake [en]
  • การออกเสียง : Harold Godwinson Harold Godwinson [en]
  • การออกเสียง : Harold II Harold II [en]