หมวดหมู่:

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง1ª

  • การออกเสียง : ababadar ababadar [pt]
  • การออกเสียง : atroo atroo [pt]
  • การออกเสียง : abalandrar abalandrar [oc]
  • การออกเสียง : pactuo pactuo [pt]
  • การออกเสียง : aquento aquento [pt]