หมวดหมู่:

00001

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง00001

 • การออกเสียง : نازىگۈل نازىگۈل [ug]
 • การออกเสียง : كىرىئالغۇ كىرىئالغۇ [ug]
 • การออกเสียง : تورداش تورداش [ug]
 • การออกเสียง : خىزمــەت خىزمــەت [ug]
 • การออกเสียง : دوخاپكا دوخاپكا [ug]
 • การออกเสียง : توك توك [ug]
 • การออกเสียง : ئەتىركە ئەتىركە [ug]
 • การออกเสียง : سۈزگۈچ سۈزگۈچ [ug]
 • การออกเสียง : كۇلۇچ كۇلۇچ [ug]
 • การออกเสียง : مۇلازىمەت مۇلازىمەت [ug]
 • การออกเสียง : كومپىيوتېر كومپىيوتېر [ug]
 • การออกเสียง : دەزمال دەزمال [ug]
 • การออกเสียง : يانفۇن يانفۇن [ug]
 • การออกเสียง : تېلۋۇزۇر تېلۋۇزۇر [ug]
 • การออกเสียง : ھەرىپ ھەرىپ [ug]
 • การออกเสียง : ئۆتكۈزگۈچ ئۆتكۈزگۈچ [ug]
 • การออกเสียง : ساقلىغۇچ ساقلىغۇچ [ug]
 • การออกเสียง : ئۈسكۈنە ئۈسكۈنە [ug]
 • การออกเสียง : ماگىنىت ماگىنىت [ug]
 • การออกเสียง : پىرىنتىر پىرىنتىر [ug]
 • การออกเสียง : تىزىملىتىش تىزىملىتىش [ug]
 • การออกเสียง : خاتىرە خاتىرە [ug]
 • การออกเสียง : ئاتالغۇ ئاتالغۇ [ug]
 • การออกเสียง : توكچىلىق توكچىلىق [ug]
 • การออกเสียง : ئامبو ئامبو [ug]
 • การออกเสียง : ياڭراتقۇ ياڭراتقۇ [ug]
 • การออกเสียง : ئورام ئورام [ug]
 • การออกเสียง : دىتال دىتال [ug]
 • การออกเสียง : بانكا بانكا [ug]
 • การออกเสียง : يېڭىلىق يېڭىلىق [ug]
 • การออกเสียง : توڭلاتقۇ توڭلاتقۇ [ug]
 • การออกเสียง : ۋىكىيۇچاتىل ۋىكىيۇچاتىل [ug]
 • การออกเสียง : ئالبوم ئالبوم [ug]
 • การออกเสียง : دوسىت دوسىت [ug]
 • การออกเสียง : ئاپپارات ئاپپارات [ug]
 • การออกเสียง : ھەمبەھىر ھەمبەھىر [ug]