หมวดหมู่:

غ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงغ

 • การออกเสียง : غزة غزة [ar]
 • การออกเสียง : غرض غرض [fa]
 • การออกเสียง : غدا غدا [ar]
 • การออกเสียง : غريب غريب [ar]
 • การออกเสียง : غلط غلط [ur]
 • การออกเสียง : غذا غذا [fa]
 • การออกเสียง : غشاء غشاء [ar]
 • การออกเสียง : غراب غراب [ar]
 • การออกเสียง : غرف غرف [ar]
 • การออกเสียง : غار غار [ar]
 • การออกเสียง : غالب غالب [ar]
 • การออกเสียง : غلام غلام [fa]
 • การออกเสียง : غیاب غیاب [fa]
 • การออกเสียง : غاضب غاضب [ar]
 • การออกเสียง : غداء غداء [ar]
 • การออกเสียง : غش غش [ar]
 • การออกเสียง : غیرمستقیم غیرمستقیم [fa]
 • การออกเสียง : غاز غاز [ar]
 • การออกเสียง : غسيل غسيل [ar]
 • การออกเสียง : غروب غروب [fa]
 • การออกเสียง : غابة غابة [ar]
 • การออกเสียง : غنيمة غنيمة [ar]
 • การออกเสียง : غني غني [fa]
 • การออกเสียง : غضب غضب [fa]
 • การออกเสียง : غفور غفور [ar]
 • การออกเสียง : غالية غالية [ar]
 • การออกเสียง : غریبه غریبه [fa]
 • การออกเสียง : غلاف غلاف [fa]
 • การออกเสียง : غربال غربال [fa]
 • การออกเสียง : غير اخلاقي غير اخلاقي [fa]
 • การออกเสียง : غير غير [ar]
 • การออกเสียง : غيره غيره [ar]
 • การออกเสียง : غريبة غريبة [ar]
 • การออกเสียง : غرس غرس [ar]
 • การออกเสียง : غیبت غیبت [fa]
 • การออกเสียง : غرب‌زدگی غرب‌زدگی [fa]
 • การออกเสียง : غليان غليان [ar]
 • การออกเสียง : غیبگو غیبگو [fa]
 • การออกเสียง : غادر غادر [ar]
 • การออกเสียง : غشۍ غشۍ [fa]
 • การออกเสียง : غينيا غينيا [ar]
 • การออกเสียง : غثيان غثيان [ar]
 • การออกเสียง : غرينوك غرينوك [ar]
 • การออกเสียง : غطى غطى [ar]
 • การออกเสียง : غیبت‌کردن غیبت‌کردن [fa]
 • การออกเสียง : غروبها غروبها [ar]
 • การออกเสียง : غبس غبس [ar]
 • การออกเสียง : غراما غراما [ar]
 • การออกเสียง : غزنة غزنة [ar]
 • การออกเสียง : غضبه غضبه [ar]
 • การออกเสียง : غرة غرة [ar]
 • การออกเสียง : غاضبا غاضبا [ar]
 • การออกเสียง : غسل غسل [ar]
 • การออกเสียง : غرافيا غرافيا [ar]
 • การออกเสียง : غيرة غيرة [ar]
 • การออกเสียง : غرينتش غرينتش [ar]
 • การออกเสียง : غراهام غراهام [ar]
 • การออกเสียง : غلاة غلاة [ar]
 • การออกเสียง : غلاسغو غلاسغو [ar]
 • การออกเสียง : غريفيث غريفيث [ar]
 • การออกเสียง : غليا غليا [ar]
 • การออกเสียง : غازيين غازيين [ar]
 • การออกเสียง : غايتهم غايتهم [ar]
 • การออกเสียง : غاليلو غاليلو [ar]
 • การออกเสียง : غيبوبة غيبوبة [ar]
 • การออกเสียง : غصه غصه [fa]
 • การออกเสียง : غلي غلي [ar]
 • การออกเสียง : غاية غاية [ar]
 • การออกเสียง : غنم غنم [ar]
 • การออกเสียง : غیرموجه غیرموجه [fa]
 • การออกเสียง : غايات غايات [ar]
 • การออกเสียง : غابات غابات [ar]
 • การออกเสียง : غيركم غيركم [ar]
 • การออกเสียง : غبارها غبارها [ar]
 • การออกเสียง : غازلي غازلي [ar]
 • การออกเสียง : غطاء غطاء [ar]
 • การออกเสียง : غوستاف غوستاف [ar]
 • การออกเสียง : غیرمقتضی غیرمقتضی [fa]
 • การออกเสียง : غايغر غايغر [ar]
 • การออกเสียง : غديرا غديرا [ar]
 • การออกเสียง : غلفاني غلفاني [ar]
 • การออกเสียง : غروف غروف [ar]
 • การออกเสียง : غرضها غرضها [ar]
 • การออกเสียง : غايانا غايانا [ar]
 • การออกเสียง : غائبة غائبة [ar]
 • การออกเสียง : غزا غزا [ar]
 • การออกเสียง : غیررسمی غیررسمی [fa]
 • การออกเสียง : غلاسكو غلاسكو [ar]
 • การออกเสียง : غموضا غموضا [ar]
 • การออกเสียง : غاي غاي [ar]
 • การออกเสียง : غمرها غمرها [ar]
 • การออกเสียง : غي غي [ar]
 • การออกเสียง : غيسن غيسن [ar]
 • การออกเสียง : غلاب غلاب [ar]
 • การออกเสียง : غوريللا غوريللا [ar]
 • การออกเสียง : غنية غنية [ar]
 • การออกเสียง : غارة غارة [ar]
 • การออกเสียง : غله غله [fa]
 • การออกเสียง : غزيرة غزيرة [ar]
 • การออกเสียง : غازه غازه [fa]