พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซาโปเทค

[diidx zah]

ติดตามการออกเสียงภาษาซาโปเทค

 • จำนวนผู้พูด: 15.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 85
 • คำที่รอการออกเสียง: 41
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า blaa blaa
 • การออกเสียงคำว่า bla bla
 • การออกเสียงคำว่า blah blah
 • การออกเสียงคำว่า bendxa'p bendxa'p
 • การออกเสียงคำว่า roꞌk roꞌk
 • การออกเสียงคำว่า nis nis
 • การออกเสียงคำว่า ikd ikd
 • การออกเสียงคำว่า domih domih
 • การออกเสียงคำว่า la't la't
 • การออกเสียงคำว่า tap tap

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ria ria
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bee bee
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beedyuh beedyuh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngäꞌch ngäꞌch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nga nga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า llia llia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nkiꞌch nkiꞌch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngaꞌs ngaꞌs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nabee nadxieelii Nabee nadxieelii
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Xcaanda stine Xcaanda stine

ดูทั้งหมด