ภาษา: ซาโปเทค [diidx zah]

กลับไปยัง ซาโปเทค

 • การออกเสียงคำว่า gaꞌl gaꞌl
 • การออกเสียงคำว่า domih domih
 • การออกเสียงคำว่า Rehn Rehn
 • การออกเสียงคำว่า luuy luuy
 • การออกเสียงคำว่า behndzab behndzab
 • การออกเสียงคำว่า diidx xiee diidx xiee
 • การออกเสียงคำว่า bengidx bengidx
 • การออกเสียงคำว่า giech giech
 • การออกเสียงคำว่า mniet mniet
 • การออกเสียงคำว่า diidx le diidx le
 • การออกเสียงคำว่า Nah Nah
 • การออกเสียงคำว่า xkahy xkahy
 • การออกเสียงคำว่า tuhñ tuhñ
 • การออกเสียงคำว่า loh loh
 • การออกเสียงคำว่า nehz nehz
 • การออกเสียงคำว่า niꞌk niꞌk
 • การออกเสียงคำว่า bääl bääl
 • การออกเสียงคำว่า la't la't
 • การออกเสียงคำว่า ndzääb ndzääb
 • การออกเสียงคำว่า kruihz kruihz
 • การออกเสียงคำว่า bendxa'pa bendxa'pa
 • การออกเสียงคำว่า psaꞌn psaꞌn
 • การออกเสียงคำว่า rchaa rchaa
 • การออกเสียงคำว่า rile rile
 • การออกเสียงคำว่า rñab rñab
 • การออกเสียงคำว่า saꞌd saꞌd
 • การออกเสียงคำว่า saꞌn saꞌn
 • การออกเสียงคำว่า tas tas
 • การออกเสียงคำว่า wen wen
 • การออกเสียงคำว่า laadx laadx
 • การออกเสียงคำว่า laꞌt laꞌt
 • การออกเสียงคำว่า ruun ruun
 • การออกเสียงคำว่า tsana tsana
 • การออกเสียงคำว่า llete llete
 • การออกเสียงคำว่า xiäl xiäl
 • การออกเสียงคำว่า xtiidx xtiidx
 • การออกเสียงคำว่า roꞌk roꞌk
 • การออกเสียงคำว่า ni ni
 • การออกเสียงคำว่า niꞌl niꞌl
 • การออกเสียงคำว่า niꞌ niꞌ
 • การออกเสียงคำว่า niꞌn niꞌn
 • การออกเสียงคำว่า niꞌd niꞌd
 • การออกเสียงคำว่า roꞌd roꞌd
 • การออกเสียงคำว่า roꞌn roꞌn
 • การออกเสียงคำว่า roꞌ na roꞌ na
 • การออกเสียงคำว่า roꞌl roꞌl
 • การออกเสียงคำว่า ro ro
 • การออกเสียงคำว่า giäts giäts
 • การออกเสียงคำว่า gid ul gid ul
 • การออกเสียงคำว่า ikd ikd
 • การออกเสียงคำว่า ikn ikn
 • การออกเสียงคำว่า İka İka
 • การออกเสียงคำว่า ikal ikal
 • การออกเสียงคำว่า ik ik
 • การออกเสียงคำว่า na na
 • การออกเสียงคำว่า rool rool
 • การออกเสียงคำว่า chii chii
 • การออกเสียงคำว่า xuhn xuhn
 • การออกเสียงคำว่า gaa gaa
 • การออกเสียงคำว่า gahdz gahdz
 • การออกเสียงคำว่า xoꞌp xoꞌp
 • การออกเสียงคำว่า nis nis
 • การออกเสียงคำว่า giin giin
 • การออกเสียงคำว่า llob llob
 • การออกเสียงคำว่า bendxaꞌp bendxaꞌp
 • การออกเสียงคำว่า ptoo ptoo
 • การออกเสียงคำว่า Benin Benin
 • การออกเสียงคำว่า gääy gääy
 • การออกเสียงคำว่า tap tap
 • การออกเสียงคำว่า tsohn tsohn
 • การออกเสียงคำว่า chop chop
 • การออกเสียงคำว่า tohb tohb
 • การออกเสียงคำว่า giät giät
 • การออกเสียงคำว่า yuh yuh
 • การออกเสียงคำว่า Gichlyuh Gichlyuh
 • การออกเสียงคำว่า ¿Skiin biooz? ¿Skiin biooz?
 • การออกเสียงคำว่า Xsan ey Xsan ey
 • การออกเสียงคำว่า bla bla
 • การออกเสียงคำว่า blaa blaa
 • การออกเสียงคำว่า bendxa'p bendxa'p
 • การออกเสียงคำว่า bengiee bengiee
 • การออกเสียงคำว่า diidx zah diidx zah
 • การออกเสียงคำว่า blah blah
 • การออกเสียงคำว่า Lluah Lluah
 • การออกเสียงคำว่า bla' bla'