ภาษา: ภาษาจีนกลาง [汉语]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 我愛你 我愛你
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 谢谢 谢谢
 • การออกเสียง : 再见 再见
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 您好 您好
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 对不起 对不起
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 香港 香港
 • การออกเสียง : 小米 小米
 • การออกเสียง : 生日快樂 生日快樂
 • การออกเสียง : 是
 • การออกเสียง : 习近平 习近平
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 你
 • การออกเสียง : 先生 先生
 • การออกเสียง : 学生 学生
 • การออกเสียง : 饕餮 饕餮
 • การออกเสียง : 九
 • การออกเสียง : 中文 中文
 • การออกเสียง : 六
 • การออกเสียง : 五
 • การออกเสียง : 新年快乐 新年快乐
 • การออกเสียง : 猫
 • การออกเสียง : 朋友 朋友
 • การออกเสียง : 四
 • การออกเสียง : 十
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : 学校 学校
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 台灣 台灣
 • การออกเสียง : 什么 什么
 • การออกเสียง : 三
 • การออกเสียง : 雪
 • การออกเสียง : 台北 台北
 • การออกเสียง : 吃
 • การออกเสียง : 狗
 • การออกเสียง : 八
 • การออกเสียง : 电影 电影
 • การออกเสียง : 杭州(Hangzhou) 杭州(Hangzhou)
 • การออกเสียง : 白
 • การออกเสียง : 漫画 漫画
 • การออกเสียง : 好
 • การออกเสียง : 台湾 台湾
 • การออกเสียง : 漂亮 漂亮
 • การออกเสียง : 晚安 晚安
 • การออกเสียง : 爸爸 爸爸
 • การออกเสียง : 的
 • การออกเสียง : 老师 老师
 • การออกเสียง : 美国 美国
 • การออกเสียง : 大
 • การออกเสียง : 再見 再見
 • การออกเสียง : 可口可乐 可口可乐
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : 屁股 屁股
 • การออกเสียง : 餃子 餃子
 • การออกเสียง : 早安 早安
 • การออกเสียง : 小
 • การออกเสียง : 警察 警察
 • การออกเสียง : 女
 • การออกเสียง : 日本人 日本人
 • การออกเสียง : 哥哥 哥哥
 • การออกเสียง : 茶
 • การออกเสียง : 学习 学习
 • การออกเสียง : 加油 加油
 • การออกเสียง : 姐姐 姐姐
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 九份 九份
 • การออกเสียง : 垃圾 垃圾
 • การออกเสียง : 月亮 月亮
 • การออกเสียง : 妈妈 妈妈
 • การออกเสียง : 他
 • การออกเสียง : 法国 法国
 • การออกเสียง : 四川 四川
 • การออกเสียง : 中国人 中国人
 • การออกเสียง : 家
 • การออกเสียง : 成都 成都
 • การออกเสียง : 我们 我们
 • การออกเสียง : 肉
 • การออกเสียง : 喜欢 喜欢
 • การออกเสียง : 有
 • การออกเสียง : 火

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : 秀
 • การออกเสียง : 岳