ภาษา: ภาษากวางตุ้ง [粵文]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 我愛你 我愛你
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : 八
 • การออกเสียง : 披萨饼 披萨饼
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 雨
 • การออกเสียง : 女
 • การออกเสียง : 恭喜發財 恭喜發財
 • การออกเสียง : Mercedes-Benz Mercedes-Benz
 • การออกเสียง : 玉
 • การออกเสียง : 姐姐 姐姐
 • การออกเสียง : 朱
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 生日快樂 生日快樂
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : 徐
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : 曲
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 火
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 春
 • การออกเสียง : 再见 再见
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : Google Chrome Google Chrome
 • การออกเสียง : 金
 • การออกเสียง : lychee lychee
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 五
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : 一
 • การออกเสียง : 喜欢 喜欢
 • การออกเสียง : 的士 的士
 • การออกเสียง : 陳
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : 爱
 • การออกเสียง : 粤语 粤语
 • การออกเสียง : 新年快乐 新年快乐
 • การออกเสียง : 蠢
 • การออกเสียง : 瑞
 • การออกเสียง : 哥哥 哥哥
 • การออกเสียง : 曾
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : 什么 什么
 • การออกเสียง : 孫悟空 孫悟空
 • การออกเสียง : 石
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : 冷
 • การออกเสียง : 自由 自由
 • การออกเสียง : 葉
 • การออกเสียง : 正
 • การออกเสียง : 花
 • การออกเสียง : 易
 • การออกเสียง : 鱼
 • การออกเสียง : 学生 学生
 • การออกเสียง : 孔子 孔子
 • การออกเสียง : 早晨 早晨
 • การออกเสียง : 愛
 • การออกเสียง : 失
 • การออกเสียง : 天
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : r r
 • การออกเสียง : Instagram Instagram
 • การออกเสียง : 海
 • การออกเสียง : 宇
 • การออกเสียง : 德
 • การออกเสียง : 一起 一起
 • การออกเสียง : 一切 一切
 • การออกเสียง : 三
 • การออกเสียง : 橙
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 陸
 • การออกเสียง : 梁
 • การออกเสียง : 咖啡 咖啡
 • การออกเสียง : 江
 • การออกเสียง : 学校 学校
 • การออกเสียง : 旅行 旅行
 • การออกเสียง : 心
 • การออกเสียง : executive executive
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : 吳
 • การออกเสียง : 藍
 • การออกเสียง : 六
 • การออกเสียง : 吃