พจนานุกรมการออกเสียงภาษาภาษาจีนอู๋

[吳语]

ติดตามการออกเสียงภาษาภาษาจีนอู๋

 • จำนวนผู้พูด: 80.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 703
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.574
 • คำที่รอการออกเสียง: 274
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 侬好伐 侬好伐
 • การออกเสียงคำว่า 猎物 猎物
 • การออกเสียงคำว่า 戆卵 戆卵
 • การออกเสียงคำว่า 短信 短信
 • การออกเสียงคำว่า 嘉定 嘉定
 • การออกเสียงคำว่า 这儿可以拍照吗 这儿可以拍照吗
 • การออกเสียงคำว่า 苏北人 苏北人
 • การออกเสียงคำว่า 山东人 山东人
 • การออกเสียงคำว่า 侄子 侄子
 • การออกเสียงคำว่า 大前年 大前年

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 耶誕節 耶誕節
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 張愛玲 張愛玲
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 演员 演员
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 屏幕 屏幕
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 设置 设置
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 翻墙 翻墙
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 动画 动画
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 掼榔头 掼榔头
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 苏杭 苏杭
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 洗衣液 洗衣液

ดูทั้งหมด