ภาษา: ภาษาจีนอู๋ [吳语]

กลับไปยังภาษาจีนอู๋

 • การออกเสียง : 披萨饼 披萨饼
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 你好 你好
 • การออกเสียง : 上海 上海
 • การออกเสียง : Huawei Huawei
 • การออกเสียง : 日
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : 日本 日本
 • การออกเสียง : 北京 北京
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : Shanghai Shanghai
 • การออกเสียง : 八
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : 是
 • การออกเสียง : 一月 一月
 • การออกเสียง : 五
 • การออกเสียง : 鱼
 • การออกเสียง : 吃
 • การออกเสียง : 雨
 • การออกเสียง : 花
 • การออกเสียง : 谢谢 谢谢
 • การออกเสียง : 徐
 • การออกเสียง : 耳
 • การออกเสียง : 雪
 • การออกเสียง : 女
 • การออกเสียง : 都
 • การออกเสียง : 孫悟空 孫悟空
 • การออกเสียง : 朋友 朋友
 • การออกเสียง : 中国 中国
 • การออกเสียง : 毒
 • การออกเสียง : 祖先 祖先
 • การออกเสียง : 玉
 • การออกเสียง : 姐姐 姐姐
 • การออกเสียง : 春天 春天
 • การออกเสียง : 沈
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 浙江 浙江
 • การออกเสียง : 你
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 漫画 漫画
 • การออกเสียง : 女儿 女儿
 • การออกเสียง : 葉
 • การออกเสียง : 我
 • การออกเสียง : 我喜欢你 我喜欢你
 • การออกเสียง : 我们 我们
 • การออกเสียง : 肖
 • การออกเสียง : 下雪 下雪
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : 许
 • การออกเสียง : 大
 • การออกเสียง : 云
 • การออกเสียง : 不错 不错
 • การออกเสียง : 还
 • การออกเสียง : 薛
 • การออกเสียง : 金
 • การออกเสียง : 水
 • การออกเสียง : 駱駝 駱駝
 • การออกเสียง : 不好意思 不好意思
 • การออกเสียง : 只
 • การออกเสียง : 子
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 好
 • การออกเสียง : 德
 • การออกเสียง : 幸
 • การออกเสียง : 明朝 明朝
 • การออกเสียง : 紫
 • การออกเสียง : 葡萄 葡萄
 • การออกเสียง : 对
 • การออกเสียง : 先生 先生
 • การออกเสียง : xiaomi xiaomi
 • การออกเสียง : 王
 • การออกเสียง : 宇
 • การออกเสียง : 图书馆 图书馆
 • การออกเสียง : 茶
 • การออกเสียง : ukulele ukulele
 • การออกเสียง : 十
 • การออกเสียง : 地
 • การออกเสียง : 我愛你 我愛你
 • การออกเสียง : 垃圾 垃圾
 • การออกเสียง : 恩
 • การออกเสียง : 干
 • การออกเสียง : 西瓜 西瓜
 • การออกเสียง : 红烧肉 红烧肉
 • การออกเสียง : 想
 • การออกเสียง : 狗
 • การออกเสียง : 龙眼 龙眼
 • การออกเสียง : 雲
 • การออกเสียง : 恭喜發財 恭喜發財
 • การออกเสียง : 如果 如果
 • การออกเสียง : 吴