พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโวลาปุก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโวลาปุก

ภาษาโวลาปุก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : VAT VAT
  • การออกเสียง : bo bo
  • การออกเสียง : cem cem
  • การออกเสียง : tein tein
  • การออกเสียง : ti ti
  • การออกเสียง : kul kul
  • การออกเสียง : pan pan
  • การออกเสียง : son son
  • การออกเสียง : but but
  • การออกเสียง : AI AI

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโวลาปุกใช่ไหม