พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโวลาปุก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโวลาปุก

ภาษาโวลาปุก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : VAT VAT
  • การออกเสียง : bo bo
  • การออกเสียง : Pon Pon
  • การออกเสียง : dog dog
  • การออกเสียง : mel mel
  • การออกเสียง : tein tein
  • การออกเสียง : bam bam
  • การออกเสียง : cem cem
  • การออกเสียง : kul kul
  • การออกเสียง : ti ti

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโวลาปุกใช่ไหม