ภาษา: ภาษาโวลาปุก [Volapük]

กลับไปยังภาษาโวลาปุก

 • การออกเสียง : Jan Jan
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : on on
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : Jon Jon
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : plan plan
 • การออกเสียง : bin bin
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : cem cem
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : bad bad
 • การออกเสียง : Kim Kim
 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : göt göt
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : pot pot
 • การออกเสียง : pen pen
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Tim Tim
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : mat mat
 • การออกเสียง : mal mal
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : bok bok
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : Jain Jain
 • การออกเสียง : fun fun
 • การออกเสียง : tan tan
 • การออกเสียง : Bodil Bodil
 • การออกเสียง : lul lul
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : Cemil Cemil
 • การออกเสียง : men men
 • การออกเสียง : dag dag
 • การออกเสียง : bal bal
 • การออกเสียง : fin fin
 • การออกเสียง : dom dom
 • การออกเสียง : mug mug
 • การออกเสียง : beat beat
 • การออกเสียง : flan flan
 • การออกเสียง : bum bum
 • การออกเสียง : gel gel
 • การออกเสียง : volapük volapük
 • การออกเสียง : gol gol
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : det det
 • การออกเสียง : kuk kuk
 • การออกเสียง : mel mel
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : kat kat
 • การออกเสียง : Dan Dan
 • การออกเสียง : met met
 • การออกเสียง : Pon Pon
 • การออกเสียง : bem bem
 • การออกเสียง : pas pas
 • การออกเสียง : bak bak
 • การออกเสียง : min min
 • การออกเสียง : Bot Bot
 • การออกเสียง : ton ton
 • การออกเสียง : Nebel Nebel
 • การออกเสียง : VAT VAT
 • การออกเสียง : mil mil
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : bi bi
 • การออกเสียง : cun cun
 • การออกเสียง : feil feil
 • การออกเสียง : dem dem
 • การออกเสียง : bil bil
 • การออกเสียง : bat bat
 • การออกเสียง : miel miel
 • การออกเสียง : mum mum
 • การออกเสียง : het het
 • การออกเสียง : din din
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : Tom Tom
 • การออกเสียง : bail bail
 • การออกเสียง : dot dot
 • การออกเสียง : cif cif
 • การออกเสียง : dek dek
 • การออกเสียง : geil geil
 • การออกเสียง : mu mu
 • การออกเสียง : net net
 • การออกเสียง : Val Val