พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเวนิส

[Vèneto]

ติดตามการออกเสียงภาษาเวนิส

 • จำนวนผู้พูด: 2.280.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 17
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 8.224
 • คำที่รอการออกเสียง: 0
 • เวนิส ภาพถ่ายจาก Andrea
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า mòjo bómbo! mòjo bómbo!
 • การออกเสียงคำว่า zio canèa can! zio canèa can!
 • การออกเสียงคำว่า duro fa ła malta! duro fa ła malta!
 • การออกเสียงคำว่า sgòrbia sgòrbia
 • การออกเสียงคำว่า date 'nda tranquiłada! date 'nda tranquiłada!
 • การออกเสียงคำว่า San Zulian San Zulian
 • การออกเสียงคำว่า tranquiło tranquiło
 • การออกเสียงคำว่า so parfeto! so parfeto!
 • การออกเสียงคำว่า ossiosàr ossiosàr
 • การออกเสียงคำว่า tranquiłìssimo tranquiłìssimo

ดูทั้งหมด