ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : merda merda
 • การออกเสียง : macaron macaron
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : ciao ciao
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : gato gato
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Albania Albania
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : doge doge
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : Asia Asia
 • การออกเสียง : professor professor
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : rata rata
 • การออกเสียง : funghi funghi
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : Rebecca Rebecca
 • การออกเสียง : Barbados Barbados
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : Cuba Cuba
 • การออกเสียง : Afghanistan Afghanistan
 • การออกเสียง : question question
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : pin pin
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : prima prima
 • การออกเสียง : Papa Papa
 • การออกเสียง : Botswana Botswana
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : Buddha Buddha
 • การออกเสียง : Belize Belize
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : par par
 • การออกเสียง : Romeo Romeo
 • การออกเสียง : Bangladesh Bangladesh
 • การออกเสียง : Bulgaria Bulgaria
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : seren seren
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : Burkina Faso Burkina Faso
 • การออกเสียง : dormir dormir
 • การออกเสียง : Mestre Mestre
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : tigre tigre
 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : zero zero
 • การออกเสียง : xe xe
 • การออกเสียง : fin fin
 • การออกเสียง : FIFA FIFA
 • การออกเสียง : so so
 • การออกเสียง : Eritrea Eritrea
 • การออกเสียง : El Salvador El Salvador
 • การออกเสียง : Padova Padova
 • การออกเสียง : aqua aqua
 • การออกเสียง : presidente presidente
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : morte morte
 • การออกเสียง : rio rio
 • การออกเสียง : bosco bosco
 • การออกเสียง : dio porco! dio porco!
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : figa figa
 • การออกเสียง : tango tango
 • การออกเสียง : Mira Mira
 • การออกเสียง : viajar viajar
 • การออกเสียง : partir partir
 • การออกเสียง : cantar cantar
 • การออกเสียง : só
 • การออกเสียง : Malta Malta