ภาษา: เวนิส [Vèneto]

กลับไปยัง เวนิส

 • การออกเสียงคำว่า can can
 • การออกเสียงคำว่า vaca vaca
 • การออกเสียงคำว่า fortàja fortàja
 • การออกเสียงคำว่า vèneta vèneta
 • การออกเสียงคำว่า ògio ògio
 • การออกเสียงคำว่า pómo pómo
 • การออกเสียงคำว่า łuna łuna
 • การออกเสียงคำว่า putełéto putełéto
 • การออกเสียงคำว่า ciàcołe ciàcołe
 • การออกเสียงคำว่า putèło putèło
 • การออกเสียงคำว่า łéngua łéngua
 • การออกเสียงคำว่า 10 10
 • การออกเสียงคำว่า tòła tòła
 • การออกเสียงคำว่า s-ciopón s-ciopón
 • การออกเสียงคำว่า cantón cantón
 • การออกเสียงคำว่า copar copar
 • การออกเสียงคำว่า pirón pirón
 • การออกเสียงคำว่า łicensa łicensa
 • การออกเสียงคำว่า bisso bisso
 • การออกเสียงคำว่า dio porco! dio porco!
 • การออกเสียงคำว่า cunìcio cunìcio
 • การออกเสียงคำว่า còtoła còtoła
 • การออกเสียงคำว่า gato gato
 • การออกเสียงคำว่า porta porta
 • การออกเสียงคำว่า leghista leghista
 • การออกเสียงคำว่า Mestre Mestre
 • การออกเสียงคำว่า partir partir
 • การออกเสียงคำว่า paron paron
 • การออกเสียงคำว่า łuni łuni
 • การออกเสียงคำว่า piombo piombo
 • การออกเสียงคำว่า ortiga ortiga
 • การออกเสียงคำว่า deła deła
 • การออกเสียงคำว่า łigà łigà
 • การออกเสียงคำว่า co' co'
 • การออกเสียงคำว่า Diałeto Trevisan Diałeto Trevisan
 • การออกเสียงคำว่า terina terina
 • การออกเสียงคำว่า marciapiè marciapìe marciapiè marciapìe
 • การออกเสียงคำว่า fòrmuła fòrmuła
 • การออกเสียงคำว่า Zuliéta Zuliéta
 • การออกเสียงคำว่า połastro połastro
 • การออกเสียงคำว่า Mèrcore Mèrcore
 • การออกเสียงคำว่า xe xe
 • การออกเสียงคำว่า postejar(se) postejar(se)
 • การออกเสียงคำว่า Romèo Romèo
 • การออกเสียงคำว่า uncuò uncuò
 • การออกเสียงคำว่า Montéchi Montéchi
 • การออกเสียงคำว่า schèi schèi
 • การออกเสียงคำว่า łà łà
 • การออกเสียงคำว่า brìtoła brìtoła
 • การออกเสียงคำว่า 19 19
 • การออกเสียงคำว่า ónfego ónfego
 • การออกเสียงคำว่า arzénto arzénto
 • การออกเสียงคำว่า bidè bidè
 • การออกเสียงคำว่า trón trón
 • การออกเสียงคำว่า ciamar(se) ciamar(se)
 • การออกเสียงคำว่า déo déo
 • การออกเสียงคำว่า ripiegar ripiegar
 • การออกเสียงคำว่า spessatin spessatin
 • การออกเสียงคำว่า stómego stómego
 • การออกเสียงคำว่า mi nó ghe ła beco altro! mi nó ghe ła beco altro!
 • การออกเสียงคำว่า casa casa
 • การออกเสียงคำว่า question question
 • การออกเสียงคำว่า òstia! òstia!
 • การออกเสียงคำว่า bauta bauta
 • การออกเสียงคำว่า ciao ciao
 • การออกเสียงคำว่า Calcio Calcio
 • การออกเสียงคำว่า alsar(se) alsar(se)
 • การออกเสียงคำว่า Carneval Carneval
 • การออกเสียงคำว่า cassa cassa
 • การออกเสียงคำว่า sgorladina sgorladina
 • การออกเสียงคำว่า Vicénsa Vicénsa
 • การออกเสียงคำว่า brasso brasso
 • การออกเสียงคำว่า 'na scampanada 'na scampanada
 • การออกเสียงคำว่า bàmboło bàmboło
 • การออกเสียงคำว่า scarsełéta scarsełéta
 • การออกเสียงคำว่า ohi vècio! ohi vècio!
 • การออกเสียงคำว่า morfołogia morfołogia
 • การออกเสียงคำว่า sconto sconto
 • การออกเสียงคำว่า prisonièr prisonièr
 • การออกเสียงคำว่า porsełasso porsełasso
 • การออกเสียงคำว่า pataton pataton
 • การออกเสียงคำว่า stagnin stagnin
 • การออกเสียงคำว่า ohi! ohi!
 • การออกเสียงคำว่า detagli detagli
 • การออกเสียงคำว่า menar menar
 • การออกเสียงคำว่า vita vita
 • การออกเสียงคำว่า batùo batùo
 • การออกเสียงคำว่า sfondrada sfondrada
 • การออกเสียงคำว่า sentà sentà
 • การออกเสียงคำว่า esémpio esémpio