ภาษา: ภาษายูเครน [Українська]

กลับไปยังภาษายูเครน

 • การออกเสียง : Дякую Дякую
 • การออกเสียง : Київ Київ
 • การออกเสียง : паляниця паляниця
 • การออกเสียง : Україна Україна
 • การออกเสียง : привіт привіт
 • การออกเสียง : борщ борщ
 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : один один
 • การออกเสียง : молоко молоко
 • การออกเสียง : Я тебе кохаю Я тебе кохаю
 • การออกเสียง : сука сука
 • การออกเสียง : Львів Львів
 • การออกเสียง : бувай бувай
 • การออกเสียง : вибачте вибачте
 • การออกเสียง : здравствуйте здравствуйте
 • การออกเสียง : @ @
 • การออกเสียง : гривня гривня
 • การออกเสียง : мама мама
 • การออกเสียง : весна весна
 • การออกเสียง : Як справи? Як справи?
 • การออกเสียง : сосиска сосиска
 • การออกเสียง : на добраніч на добраніч
 • การออกเสียง : велосипед велосипед
 • การออกเสียง : два два
 • การออกเสียง : друг друг
 • การออกเสียง : Москва Москва
 • การออกเสียง : голова голова
 • การออกเสียง : три три
 • การออกเสียง : що що
 • การออกเสียง : як ся маєте? як ся маєте?
 • การออกเสียง : зима зима
 • การออกเสียง : адвокат адвокат
 • การออกเสียง : Добрий день Добрий день
 • การออกเสียง : Добрий вечір Добрий вечір
 • การออกเสียง : Побачимось Побачимось
 • การออกเสียง : ми ми
 • การออกเสียง : Де ми зустрічаємося? Де ми зустрічаємося?
 • การออกเสียง : слово слово
 • การออกเสียง : секс секс
 • การออกเสียง : машина машина
 • การออกเสียง : ти ти
 • การออกเสียง : автобус автобус
 • การออกเสียง : вівторок вівторок
 • การออกเสียง : Доброго ранку Доброго ранку
 • การออกเสียง : Ольга Ольга
 • การออกเสียง : й й
 • การออกเสียง : До побачення До побачення
 • การออกเสียง : пиво пиво
 • การออกเสียง : Я не розмовляю українською Я не розмовляю українською
 • การออกเสียง : собака собака
 • การออกเสียง : и и
 • การออกเสียง : там там
 • การออกเสียง : щука щука
 • การออกเสียง : п'ять п'ять
 • การออกเสียง : люблю люблю
 • การออกเสียง : кава кава
 • การออกเสียง : понеділок понеділок
 • การออกเสียง : січень січень
 • การออกเสียง : книга книга
 • การออกเสียง : рот рот
 • การออกเสียง : рука рука
 • การออกเสียง : листопад листопад
 • การออกเสียง : день день
 • การออกเสียง : Пробачте Пробачте
 • การออกเสียง : вода вода
 • การออกเสียง : вино вино
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : у у
 • การออกเสียง : школа школа
 • การออกเสียง : на на
 • การออกเสียง : четвер четвер
 • การออกเสียง : гора гора
 • การออกเสียง : чай чай
 • การออกเสียง : Здоровенькі були! Здоровенькі були!
 • การออกเสียง : г г
 • การออกเสียง : мудак мудак
 • การออกเสียง : трамвай трамвай
 • การออกเสียง : Kiev Kiev
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : дівчина дівчина
 • การออกเสียง : бог бог
 • การออกเสียง : Санкт-Петербург Санкт-Петербург
 • การออกเสียง : око око
 • การออกเสียง : десять десять
 • การออกเสียง : лимонад лимонад
 • การออกเสียง : Миша Миша
 • การออกเสียง : туалет туалет
 • การออกเสียง : гуска гуска
 • การออกเสียง : Будь ласка Будь ласка
 • การออกเสียง : субота субота