ภาษา: ภาษายูเครน [Українська]

กลับไปยังภาษายูเครน

 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : Kiev Kiev
 • การออกเสียง : Україна Україна
 • การออกเสียง : привіт привіт
 • การออกเสียง : й й
 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : велосипед велосипед
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : Львів Львів
 • การออกเสียง : один один
 • การออกเสียง : молоко молоко
 • การออกเสียง : броня броня
 • การออกเสียง : second second
 • การออกเสียง : @ @
 • การออกเสียง : 250 250
 • การออกเสียง : паляниця паляниця
 • การออกเสียง : лук лук
 • การออกเสียง : Київ Київ
 • การออกเสียง : 1800 1800
 • การออกเสียง : Доброго дня Доброго дня
 • การออกเสียง : сука сука
 • การออกเสียง : кафе кафе
 • การออกเสียง : ж ж
 • การออกเสียง : люблю люблю
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : 22 22
 • การออกเสียง : точно точно
 • การออกเสียง : 26 26
 • การออกเสียง : банан банан
 • การออกเสียง : 28 28
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : удача удача
 • การออกเสียง : на добраніч на добраніч
 • การออกเสียง : Вельми дякую Вельми дякую
 • การออกเสียง : по по
 • การออกเสียง : як ся маєте? як ся маєте?
 • การออกเสียง : Всього найкращого Всього найкращого
 • การออกเสียง : чай чай
 • การออกเสียง : 78 78
 • การออกเสียง : 48 48
 • การออกเสียง : джаз джаз
 • การออกเสียง : щука щука
 • การออกเสียง : добре добре
 • การออกเสียง : 98 98
 • การออกเสียง : Як справи? Як справи?
 • การออกเสียง : 53 53
 • การออกเสียง : Надія Надія
 • การออกเสียง : хай хай
 • การออกเสียง : студент студент
 • การออกเสียง : 84 84
 • การออกเสียง : мама мама
 • การออกเสียง : з з
 • การออกเสียง : 1500 1500
 • การออกเสียง : 93 93
 • การออกเสียง : boy boy
 • การออกเสียง : ь ь
 • การออกเสียง : Павло Павло
 • การออกเสียง : Людмила Людмила
 • การออกเสียง : вуйко вуйко
 • การออกเสียง : шлюха шлюха
 • การออกเสียง : одинадцять одинадцять
 • การออกเสียง : тебе тебе
 • การออกเสียง : ультразвук ультразвук
 • การออกเสียง : так так
 • การออกเสียง : око око
 • การออกเสียง : Привіт, як справи? Привіт, як справи?
 • การออกเสียง : Костюк Костюк
 • การออกเสียง : На добраніч, діти, солодких вам снів. На добраніч, діти, солодких вам снів.
 • การออกเสียง : Динамо Динамо
 • การออกเสียง : Я тебе люблю Я тебе люблю
 • การออกเสียง : кого кого
 • การออกเสียง : щ щ
 • การออกเสียง : новини новини
 • การออกเสียง : тюлень тюлень
 • การออกเสียง : жанр жанр
 • การออกเสียง : Земля Земля
 • การออกเสียง : України України
 • การออกเสียง : генезис генезис
 • การออกเสียง : давай давай
 • การออกเสียง : Марта Олегівна Костюк Марта Олегівна Костюк
 • การออกเสียง : Дим Дим
 • การออกเสียง : ресурс ресурс
 • การออกเสียง : Соня Соня
 • การออกเสียง : Наталя Наталя
 • การออกเสียง : гроші гроші
 • การออกเสียง : широкий широкий
 • การออกเสียง : Петрович Петрович
 • การออกเสียง : 163 163
 • การออกเสียง : Віталій Сергійович Миколенко Віталій Сергійович Миколенко