ภาษา: ภาษาตาตาร์ [Татар теле]

กลับไปยังภาษาตาตาร์

 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : машина машина
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : да да
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : сука сука
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : 2014 2014
 • การออกเสียง : без без
 • การออกเสียง : май май
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : бар бар
 • การออกเสียง : Tatar Tatar
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : кошка кошка
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : Рәхмәт Рәхмәт
 • การออกเสียง : борщ борщ
 • การออกเสียง : музей музей
 • การออกเสียง : секс секс
 • การออกเสียง : мат мат
 • การออกเสียง : велосипед велосипед
 • การออกเสียง : зинһар зинһар
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : компьютер компьютер
 • การออกเสียง : @ @
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : Украина Украина
 • การออกเสียง : трамвай трамвай
 • การออกเสียง : Aurora Aurora
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : 2017 2017
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : ага ага
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : март март
 • การออกเสียง : октябрь октябрь
 • การออกเสียง : апрель апрель
 • การออกเสียง : болгар болгар
 • การออกเสียง : автор автор
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : июнь июнь
 • การออกเสียง : 2018 2018
 • การออกเสียง : свитер свитер
 • การออกเสียง : футбол футбол
 • การออกเสียง : исәнмесез исәнмесез
 • การออกเสียง : язык язык
 • การออกเสียง : февраль февраль
 • การออกเสียง : тире тире
 • การออกเสียง : идиот идиот
 • การออกเสียง : ноябрь ноябрь
 • การออกเสียง : кыш кыш
 • การออกเสียง : 50 50
 • การออกเสียง : Ирек Ирек
 • การออกเสียง : шинель шинель
 • การออกเสียง : бухгалтер бухгалтер
 • การออกเสียง : папа папа
 • การออกเสียง : океан океан
 • การออกเสียง : 1999 1999
 • การออกเสียง : арка арка
 • การออกเสียง : 250 250
 • การออกเสียง : трактор трактор
 • การออกเสียง : 1°C 1°C
 • การออกเสียง : сыра сыра
 • การออกเสียง : 1800 1800
 • การออกเสียง : кем кем
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : лазер лазер
 • การออกเสียง : стакан стакан
 • การออกเสียง : Германия Германия
 • การออกเสียง : Бер Бер
 • การออกเสียง : Ак Ак
 • การออกเสียง : миллион миллион
 • การออกเสียง : алфавит алфавит
 • การออกเสียง : 1900 1900
 • การออกเสียง : деканат деканат
 • การออกเสียง : May May
 • การออกเสียง : термин термин
 • การออกเสียง : 2013 2013
 • การออกเสียง : кредо кредо
 • การออกเสียง : Ай Ай