พจนานุกรมการออกเสียงภาษาทอกพิซิน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาทอกพิซิน

ภาษาทอกพิซิน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : wara
  wara
 • การออกเสียง : Paul
  Paul
 • การออกเสียง : mun
  mun
 • การออกเสียง : fonde
  fonde
 • การออกเสียง : orait
  orait
 • การออกเสียง : Rabaul
  Rabaul
 • การออกเสียง : Niu Briten
  Niu Briten

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาทอกพิซินใช่ไหม