ภาษา: ภาษาทอกพิซิน [Tok Pisin]

กลับไปยังภาษาทอกพิซิน

 • การออกเสียง : wara
  wara
 • การออกเสียง : Paul
  Paul
 • การออกเสียง : mun
  mun
 • การออกเสียง : fonde
  fonde
 • การออกเสียง : Rabaul
  Rabaul
 • การออกเสียง : orait
  orait
 • การออกเสียง : Mande
  Mande
 • การออกเสียง : dua
  dua
 • การออกเสียง : maus
  maus
 • การออกเสียง : Niu Briten
  Niu Briten