คลิงออนคู่มือการออกเสียง

[tlhIngan Hol]

สมัครเพื่อ คลิงออน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 431.892.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 50
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.047
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 148
  • คลิงออน ภาพถ่ายจาก Cristiano Betta
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด