พจนานุกรมการออกเสียงคลิงออน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคลิงออน

คลิงออน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : mar
  mar
 • การออกเสียง : what
  what
 • การออกเสียง : Pon
  Pon
 • การออกเสียง : bel
  bel
 • การออกเสียง : van
  van
 • การออกเสียง : toh
  toh
 • การออกเสียง : LOL
  LOL
 • การออกเสียง : nan
  nan
 • การออกเสียง : poj
  poj
 • การออกเสียง : pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
  pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคลิงออนใช่ไหม