พจนานุกรมการออกเสียงคลิงออน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคลิงออน

คลิงออน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : mar mar
  • การออกเสียง : what what
  • การออกเสียง : Pon Pon
  • การออกเสียง : bel bel
  • การออกเสียง : van van
  • การออกเสียง : LOL LOL
  • การออกเสียง : toh toh
  • การออกเสียง : nan nan
  • การออกเสียง : pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
  • การออกเสียง : poj poj

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคลิงออนใช่ไหม