ภาษา: ภาษาสวีเดน [Svenska]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Göteborg Göteborg
 • การออกเสียง : Stockholm Stockholm
 • การออกเสียง : hej hej
 • การออกเสียง : Sverige Sverige
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Sjögren Sjögren
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : H&M H&M
 • การออกเสียง : sju sju
 • การออกเสียง : Greta Thunberg Greta Thunberg
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : Jag älskar dig Jag älskar dig
 • การออกเสียง : jag jag
 • การออกเสียง : Malmö Malmö
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : Husqvarna Husqvarna
 • การออกเสียง : fjällräven fjällräven
 • การออกเสียง : Koenigsegg Koenigsegg
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Jörmungandr Jörmungandr
 • การออกเสียง : gnocchi gnocchi
 • การออกเสียง : Elin Elin
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : Växjö Växjö
 • การออกเสียง : midsommar midsommar
 • การออกเสียง : Uppsala Uppsala
 • การออกเสียง : tack tack
 • การออกเสียง : Malin Malin
 • การออกเสียง : och och
 • การออกเสียง : berg berg
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : stjärna stjärna
 • การออกเสียง : kanske kanske
 • การออกเสียง : Jönköping Jönköping
 • การออกเสียง : hygge hygge
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : sjuksköterska sjuksköterska
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : är är
 • การออกเสียง : Kjell Kjell
 • การออกเสียง : köttbullar köttbullar
 • การออกเสียง : Linköping Linköping
 • การออกเสียง : station station
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : Ingmar Bergman Ingmar Bergman
 • การออกเสียง : å å
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : paprika paprika
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : Skåne Skåne
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : Johan Johan
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : bröd bröd
 • การออกเสียง : lagom lagom
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : skål skål
 • การออกเสียง : var var
 • การออกเสียง : förlåt förlåt
 • การออกเสียง : sex sex
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : glas glas
 • การออกเสียง : YouTube YouTube
 • การออกเสียง : skyr skyr
 • การออกเสียง : beige beige
 • การออกเสียง : Mars Mars
 • การออกเสียง : god god
 • การออกเสียง : ä ä
 • การออกเสียง : Ursäkta Ursäkta
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : fika fika
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : ben ben

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : Ljungberg Ljungberg
 • การออกเสียง : Fredrik Ljungberg Fredrik Ljungberg
 • การออกเสียง : Sven Ljungberg Sven Ljungberg
 • การออกเสียง : marabou marabou
 • การออกเสียง : amason amason
 • การออกเสียง : Klarabergsviadukten Klarabergsviadukten