ภาษา: ภาษาสวีเดน [Svenska]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : Husqvarna Husqvarna
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : hej hej
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : Elin Elin
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : Axel Axel
 • การออกเสียง : Stockholm Stockholm
 • การออกเสียง : Malin Malin
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : Jag älskar dig Jag älskar dig
 • การออกเสียง : Lars Lars
 • การออกเสียง : midsommar midsommar
 • การออกเสียง : i dag i dag
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : Koenigsegg Koenigsegg
 • การออกเสียง : Thule Thule
 • การออกเสียง : Malmö Malmö
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : H&M H&M
 • การออกเสียง : marijuana marijuana
 • การออกเสียง : gif gif
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : Sven Sven
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : Evelyn Evelyn
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : Anders Anders
 • การออกเสียง : somersby somersby
 • การออกเสียง : kebab kebab
 • การออกเสียง : Kjell Kjell
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : rosé rosé
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : nudie jeans nudie jeans
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : vet vet
 • การออกเสียง : Göteborg Göteborg
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Peter Peter
 • การออกเสียง : Eytys Eytys
 • การออกเสียง : junta junta
 • การออกเสียง : Inge Inge
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : Daim Daim
 • การออกเสียง : Korg Korg
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : Fjällräven Fjällräven
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : Ulf Ulf
 • การออกเสียง : Jörgen Jörgen
 • การออกเสียง : Henry Henry
 • การออกเสียง : bra bra
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Murmansk Murmansk
 • การออกเสียง : Rekorderlig Cider Rekorderlig Cider
 • การออกเสียง : stroke stroke
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : fart fart
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : Elaine Elaine
 • การออกเสียง : Hennes och Mauritz Hennes och Mauritz
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : Kate Kate
 • การออกเสียง : Johan Johan
 • การออกเสียง : Ljungberg Ljungberg
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : gökotta gökotta
 • การออกเสียง : Fila Fila
 • การออกเสียง : sky sky
 • การออกเสียง : vitamin vitamin

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : road road