ภาษา: ภาษาสวีเดน [Svenska]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : Husqvarna Husqvarna
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Koenigsegg Koenigsegg
 • การออกเสียง : r r
 • การออกเสียง : Elin Elin
 • การออกเสียง : hej hej
 • การออกเสียง : Fjällräven Fjällräven
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : H&M H&M
 • การออกเสียง : Jag älskar dig Jag älskar dig
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : Axel Axel
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : Stockholm Stockholm
 • การออกเสียง : Lars Lars
 • การออกเสียง : Malin Malin
 • การออกเสียง : Evelyn Evelyn
 • การออกเสียง : midsommar midsommar
 • การออกเสียง : i dag i dag
 • การออกเสียง : kebab kebab
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : Sven Sven
 • การออกเสียง : var var
 • การออกเสียง : Anne-Marie Anne-Marie
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : Thule Thule
 • การออกเสียง : marijuana marijuana
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Sverige Sverige
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : Göteborg Göteborg
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : Kjell Kjell
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : Malmö Malmö
 • การออกเสียง : gif gif
 • การออกเสียง : somersby somersby
 • การออกเสียง : vitamin vitamin
 • การออกเสียง : 2021 2021
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : god natt god natt
 • การออกเสียง : God morgon God morgon
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : Karl Karl
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : AIK AIK
 • การออกเสียง : rosé rosé
 • การออกเสียง : Anders Anders
 • การออกเสียง : nudie jeans nudie jeans
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : Korg Korg
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : Elise Elise
 • การออกเสียง : Ulf Ulf
 • การออกเสียง : Inge Inge
 • การออกเสียง : Johan Johan
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : gökotta gökotta
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : Eytys Eytys
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : kul kul
 • การออกเสียง : Daim Daim
 • การออกเสียง : Pensionär Pensionär
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : vet vet
 • การออกเสียง : Vincent van Gogh Vincent van Gogh
 • การออกเสียง : Kate Kate
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : Elaine Elaine
 • การออกเสียง : junta junta
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : Peter Peter
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : Jörgen Jörgen
 • การออกเสียง : du du

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : Elmtaryd Elmtaryd
 • การออกเสียง : Älmhult Älmhult
 • การออกเสียง : Ingegerd Ingegerd
 • การออกเสียง : Oatly Oatly