ภาษา: โชน่า [chiShona]

กลับไปยัง โชน่า

 • การออกเสียงคำว่า Nyarai Nyarai
 • การออกเสียงคำว่า kana neni ndakusuwa kana neni ndakusuwa
 • การออกเสียงคำว่า mafuta mafuta
 • การออกเสียงคำว่า sere sere
 • การออกเสียงคำว่า tatu tatu
 • การออกเสียงคำว่า China China
 • การออกเสียงคำว่า kuda kuda
 • การออกเสียงคำว่า tiripo tiripo
 • การออกเสียงคำว่า shanu shanu
 • การออกเสียงคำว่า amai amai
 • การออกเสียงคำว่า kuenda kuenda
 • การออกเสียงคำว่า munwe munwe
 • การออกเสียงคำว่า imba imba
 • การออกเสียงคำว่า kamba kamba
 • การออกเสียงคำว่า gumi gumi
 • การออกเสียงคำว่า bhiza bhiza
 • การออกเสียงคำว่า muromo muromo
 • การออกเสียงคำว่า kusvika kusvika
 • การออกเสียงคำว่า kudzoka kudzoka
 • การออกเสียงคำว่า kuseka kuseka
 • การออกเสียงคำว่า Uchi Uchi
 • การออกเสียงคำว่า gonhi gonhi
 • การออกเสียงคำว่า nezuro nezuro
 • การออกเสียงคำว่า Mutapa Mutapa
 • การออกเสียงคำว่า akadzva akadzva
 • การออกเสียงคำว่า Bantu Bantu
 • การออกเสียงคำว่า Mweya Mweya
 • การออกเสียงคำว่า mukoma mukoma
 • การออกเสียงคำว่า Mathew Nyaungwa Mathew Nyaungwa
 • การออกเสียงคำว่า Nakai Nakai
 • การออกเสียงคำว่า masvosve masvosve
 • การออกเสียงคำว่า kutamba kutamba
 • การออกเสียงคำว่า muzukuru muzukuru
 • การออกเสียงคำว่า shuga shuga
 • การออกเสียงคำว่า masvosvobwa masvosvobwa
 • การออกเสียงคำว่า huzvweverere huzvweverere
 • การออกเสียงคำว่า masvavembasvwi masvavembasvwi
 • การออกเสียงคำว่า zvizvuvhutswa zvizvuvhutswa
 • การออกเสียงคำว่า nzvenga nzvenga
 • การออกเสียงคำว่า nomwe nomwe
 • การออกเสียงคำว่า maguta maguta
 • การออกเสียงคำว่า nhamo nhamo
 • การออกเสียงคำว่า ndege ndege
 • การออกเสียงคำว่า pashure pashure
 • การออกเสียงคำว่า masikati masikati
 • การออกเสียงคำว่า pakare pakare
 • การออกเสียงคำว่า murwisi murwisi
 • การออกเสียงคำว่า buve buve
 • การออกเสียงคำว่า urimi urimi
 • การออกเสียงคำว่า zango zango
 • การออกเสียงคำว่า awa awa
 • การออกเสียงคำว่า makore makore
 • การออกเสียงคำว่า mberi mberi
 • การออกเสียงคำว่า bhuku bhuku
 • การออกเสียงคำว่า fupa fupa
 • การออกเสียงคำว่า rugare rugare
 • การออกเสียงคำว่า hanzvadzi hanzvadzi
 • การออกเสียงคำว่า muronga muronga
 • การออกเสียงคำว่า tsvaira tsvaira
 • การออกเสียงคำว่า mureveri mureveri
 • การออกเสียงคำว่า mudzivisi mudzivisi
 • การออกเสียงคำว่า pfumbamwe pfumbamwe
 • การออกเสียงคำว่า tanhatu tanhatu
 • การออกเสียงคำว่า doro doro
 • การออกเสียงคำว่า rwavhi rwavhi
 • การออกเสียงคำว่า chikamu chikamu
 • การออกเสียงคำว่า Kofi Kofi
 • การออกเสียงคำว่า ruvara ruvara
 • การออกเสียงคำว่า mhou mhou
 • การออกเสียงคำว่า chigaro chigaro
 • การออกเสียงคำว่า kiti kiti
 • การออกเสียงคำว่า ndimu ndimu
 • การออกเสียงคำว่า wadzana wadzana
 • การออกเสียงคำว่า njere njere
 • การออกเสียงคำว่า ngirozi ngirozi
 • การออกเสียงคำว่า guta guta
 • การออกเสียงคำว่า hukwana hukwana
 • การออกเสียงคำว่า chizi chizi
 • การออกเสียงคำว่า mbwa mbwa
 • การออกเสียงคำว่า kereke kereke
 • การออกเสียงคำว่า ranjisi ranjisi
 • การออกเสียงคำว่า mukomana mukomana
 • การออกเสียงคำว่า bhotoro bhotoro
 • การออกเสียงคำว่า chiremba chiremba
 • การออกเสียงคำว่า garo garo
 • การออกเสียงคำว่า dhongi dhongi
 • การออกเสียงคำว่า Tsvangirai Tsvangirai
 • การออกเสียงคำว่า bakatwa bakatwa
 • การออกเสียงคำว่า batidza batidza
 • การออกเสียงคำว่า mutuvi mutuvi