พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซามิเหนือ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาซามิเหนือ

ภาษาซามิเหนือ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : han han
  • การออกเสียง : Elle Elle
  • การออกเสียง : Jesus Jesus
  • การออกเสียง : de de
  • การออกเสียง : eat eat
  • การออกเสียง : ballet ballet
  • การออกเสียง : moai moai
  • การออกเสียง : human human
  • การออกเสียง : Ellen Ellen
  • การออกเสียง : borre borre

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาซามิเหนือใช่ไหม