ภาษา: ภาษาซามิเหนือ [Sámegiella]

กลับไปยังภาษาซามิเหนือ

 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : Girona Girona
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : Lea Lea
 • การออกเสียง : Jesus Jesus
 • การออกเสียง : Elle Elle
 • การออกเสียง : Rabat Rabat
 • การออกเสียง : ballet ballet
 • การออกเสียง : nu nu
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : Ellen Ellen
 • การออกเสียง : it it
 • การออกเสียง : Bures Bures
 • การออกเสียง : Jus Jus
 • การออกเสียง : eat eat
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : Sápmi Sápmi
 • การออกเสียง : Aotearoa Aotearoa
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : mannen mannen
 • การออกเสียง : Moses Moses
 • การออกเสียง : sin sin
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : su su
 • การออกเสียง : professor professor
 • การออกเสียง : hui hui
 • การออกเสียง : birra birra
 • การออกเสียง : sisdoallu sisdoallu
 • การออกเสียง : mat mat
 • การออกเสียง : Logan Logan
 • การออกเสียง : mu mu
 • การออกเสียง : logi logi
 • การออกเสียง : lean lean
 • การออกเสียง : mas mas
 • การออกเสียง : Gea Gea
 • การออกเสียง : human human
 • การออกเสียง : sus sus
 • การออกเสียง : moai moai
 • การออกเสียง : noaidi noaidi
 • การออกเสียง : mun mun
 • การออกเสียง : buorre beaivi buorre beaivi
 • การออกเสียง : vuoi vuoi
 • การออกเสียง : virgin virgin
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Heike Heike
 • การออกเสียง : han han
 • การออกเสียง : Beaivi Beaivi
 • การออกเสียง : mus mus
 • การออกเสียง : Jehova Jehova
 • การออกเสียง : lei lei
 • การออกเสียง : diet diet
 • การออกเสียง : lihkku beivviin lihkku beivviin
 • การออกเสียง : leat leat
 • การออกเสียง : jos jos
 • การออกเสียง : Dan Dan
 • การออกเสียง : mon mon
 • การออกเสียง : vai vai
 • การออกเสียง : Don Don
 • การออกเสียง : Riikka Riikka
 • การออกเสียง : ii ii
 • การออกเสียง : bora bora
 • การออกเสียง : Sára Sára
 • การออกเสียง : toga toga
 • การออกเสียง : duodji duodji
 • การออกเสียง : Gullan Gullan
 • การออกเสียง : politiijaguovllus politiijaguovllus
 • การออกเสียง : oro oro
 • การออกเสียง : mo mo
 • การออกเสียง : Manat Manat
 • การออกเสียง : Guovdageaidnu Guovdageaidnu
 • การออกเสียง : Ozan Ozan
 • การออกเสียง : bala bala
 • การออกเสียง : boazu boazu
 • การออกเสียง : dat dat
 • การออกเสียง : gákti gákti
 • การออกเสียง : leaba leaba
 • การออกเสียง : astat astat
 • การออกเสียง : maid maid
 • การออกเสียง : masa masa
 • การออกเสียง : šattan šattan
 • การออกเสียง : Liekkas Liekkas
 • การออกเสียง : gárdái gárdái
 • การออกเสียง : arábagielain arábagielain
 • การออกเสียง : dalle dalle
 • การออกเสียง : atte atte
 • การออกเสียง : Osten Osten
 • การออกเสียง : Kárášjohka Kárášjohka
 • การออกเสียง : dárkkistit dárkkistit
 • การออกเสียง : namas namas
 • การออกเสียง : oahppabehtet oahppabehtet