ภาษา: ภาษาสโลเวเนีย [Slovenščina]

กลับไปยังภาษาสโลเวเนีย

 • การออกเสียง : Ljubljana Ljubljana
 • การออกเสียง : Slavoj Žižek Slavoj Žižek
 • การออกเสียง : Zdravo Zdravo
 • การออกเสียง : hvala hvala
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : Luka Dončić Luka Dončić
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : V V
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Plitvice Plitvice
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : gif gif
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : Slovenija Slovenija
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : Krka Krka
 • การออกเสียง : London London
 • การออกเสียง : Dobro jutro Dobro jutro
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : Anja Anja
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Gorenje Gorenje
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : č č
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : pes pes
 • การออกเสียง : Washington Washington
 • การออกเสียง : Peter Peter
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : WC WC
 • การออกเสียง : Tadej Pogačar Tadej Pogačar
 • การออกเสียง : Simon Simon
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : Jan Jan
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : ne ne
 • การออกเสียง : mačka mačka
 • การออกเสียง : JYSK JYSK
 • การออกเสียง : Marija Marija
 • การออกเสียง : Astrid Astrid
 • การออกเสียง : regina regina
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : Tjaša Tjaša
 • การออกเสียง : dober dan dober dan
 • การออกเสียง : Akrapovič Akrapovič
 • การออกเสียง : Ashley Ashley
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : ž ž
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : Dan Dan
 • การออกเสียง : B B
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Peter Prevc Peter Prevc
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo
 • การออกเสียง : Na zdravje! Na zdravje!
 • การออกเสียง : Paula Paula
 • การออกเสียง : Ljubim te Ljubim te
 • การออกเสียง : Dejan Dejan
 • การออกเสียง : šest šest
 • การออกเสียง : one one
 • การออกเสียง : Zagreb Zagreb
 • การออกเสียง : Bohinj Bohinj
 • การออกเสียง : Katja Katja
 • การออกเสียง : Kranj Kranj
 • การออกเสียง : Bled Bled
 • การออกเสียง : Maja Maja
 • การออกเสียง : November November
 • การออกเสียง : Dobrodošli Dobrodošli
 • การออกเสียง : Veja Veja
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : Lidice Lidice
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : Zvezda Zvezda
 • การออกเสียง : Benjamin Benjamin
 • การออกเสียง : Ljubica Ljubica
 • การออกเสียง : trg trg
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : telefon telefon
 • การออกเสียง : Levi Levi
 • การออกเสียง : tiger tiger
 • การออกเสียง : Lara Lara
 • การออกเสียง : Lea Lea