ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Bratislava Bratislava
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : Košice Košice
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : Michal Michal
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : V V
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : ahoj ahoj
 • การออกเสียง : trdelník trdelník
 • การออกเสียง : ich ich
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Peter Peter
 • การออกเสียง : September September
 • การออกเสียง : Budapest Budapest
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : Amsterdam Amsterdam
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : Martin Škrtel Martin Škrtel
 • การออกเสียง : D D
 • การออกเสียง : P P
 • การออกเสียง : ja ja
 • การออกเสียง : my my
 • การออกเสียง : Richard Richard
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : island island
 • การออกเสียง : 2002 2002
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : Simon Simon
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : Ankara Ankara
 • การออกเสียง : Paula Paula
 • การออกเสียง : prosím prosím
 • การออกเสียง : pardon pardon
 • การออกเสียง : zmrzlina zmrzlina
 • การออกเสียง : papier papier
 • การออกเสียง : dom dom
 • การออกเสียง : ä ä
 • การออกเสียง : dobrý deň dobrý deň
 • การออกเสียง : Daniela Daniela
 • การออกเสียง : Alexandra Alexandra
 • การออกเสียง : tiger tiger
 • การออกเสียง : Petra Petra
 • การออกเสียง : more more
 • การออกเสียง : Škoda Škoda
 • การออกเสียง : Peter Sagan Peter Sagan
 • การออกเสียง : Petra Vlhová Petra Vlhová
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : Jana Jana
 • การออกเสียง : á á
 • การออกเสียง : nie nie
 • การออกเสียง : č č
 • การออกเสียง : puma puma
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : ž ž
 • การออกเสียง : Michaela Michaela
 • การออกเสียง : paprika paprika
 • การออกเสียง : pero pero
 • การออกเสียง : Trnava Trnava
 • การออกเสียง : August August
 • การออกเสียง : š š
 • การออกเสียง : chlapec chlapec
 • การออกเสียง : malina malina
 • การออกเสียง : trdlo trdlo
 • การออกเสียง : ô ô
 • การออกเสียง : Svetlana Svetlana
 • การออกเสียง : Matej Matej
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : mačka mačka
 • การออกเสียง : krk krk
 • การออกเสียง : voda voda
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : apartheid apartheid
 • การออกเสียง : Miroslav Lajčák Miroslav Lajčák
 • การออกเสียง : jeden jeden
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : 2005 2005
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : Banská Bystrica Banská Bystrica
 • การออกเสียง : chuj chuj
 • การออกเสียง : Vltava Vltava