พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสันสกฤต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : nirvana nirvana
  • การออกเสียง : prajna prajna
  • การออกเสียง : avalokiteshvara avalokiteshvara
  • การออกเสียง : Buddha Buddha
  • การออกเสียง : jnana jnana
  • การออกเสียง : om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya
  • การออกเสียง : भगवद्गीता भगवद्गीता
  • การออกเสียง : samsara samsara
  • การออกเสียง : apsarā apsarā
  • การออกเสียง : om namo narayanaya om namo narayanaya

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสันสกฤตใช่ไหม