สันสกฤตคู่มือการออกเสียง

[संस्कृत]

สมัครเพื่อ สันสกฤต ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 200.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 210
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.950
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 395
 • สันสกฤต ภาพถ่ายจาก Priyambada Nath
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sucirandhrasana sucirandhrasana
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MAHÃBHÃSYA MAHÃBHÃSYA
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ एकदशमुख एकदशमुख
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Bhavyam Bhavyam
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaphalasana kaphalasana
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ सुखावती सुखावती
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ स्वयम्भु स्वयम्भु
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Muladha Muladha
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Saddharma Saddharma
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Pundarika Pundarika

ดูทั้งหมด