พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสันสกฤต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Namaste Namaste
  • การออกเสียง : Bodhisattva Bodhisattva
  • การออกเสียง : Buddha Buddha
  • การออกเสียง : Avatar Avatar
  • การออกเสียง : Dharma Dharma
  • การออกเสียง : Aum Aum
  • การออกเสียง : Krishna Krishna
  • การออกเสียง : Ashwagandha Ashwagandha
  • การออกเสียง : prajna prajna
  • การออกเสียง : Himalaya Himalaya

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสันสกฤตใช่ไหม