พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสันสกฤต

[संस्कृत]

ติดตามการออกเสียงภาษาสันสกฤต

 • จำนวนผู้พูด: 200.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 211
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.950
 • คำที่รอการออกเสียง: 386
 • สันสกฤต ภาพถ่ายจาก Priyambada Nath
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า moksha moksha
 • การออกเสียงคำว่า Namaste Namaste
 • การออกเสียงคำว่า jnana jnana
 • การออกเสียงคำว่า Dharma Dharma
 • การออกเสียงคำว่า Avatar Avatar
 • การออกเสียงคำว่า Śrīmad Bhāgavatam Śrīmad Bhāgavatam
 • การออกเสียงคำว่า vrindavan vrindavan
 • การออกเสียงคำว่า avalokiteshvara avalokiteshvara
 • การออกเสียงคำว่า Krishna Krishna
 • การออกเสียงคำว่า Sanskrit Sanskrit

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า नारङ्ग नारङ्ग
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า सद्गुरू सद्गुरू
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า क्रौञ्च क्रौञ्च
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า मह मह
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vivekachudamani vivekachudamani
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า जपना जपना
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า जप जप
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า कच्छपः कच्छपः
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า smaraṇa smaraṇa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kirtana kirtana

ดูทั้งหมด