ภาษา: ภาษารัสเซีย [Русский]

กลับไปยังภาษารัสเซีย

 • การออกเสียง : привет привет
 • การออกเสียง : здравствуйте здравствуйте
 • การออกเสียง : спасибо спасибо
 • การออกเสียง : пожалуйста пожалуйста
 • การออกเสียง : хуй хуй
 • การออกเสียง : Россия Россия
 • การออกเสียง : я я
 • การออกเสียง : Москва Москва
 • การออกเสียง : ты ты
 • การออกเสียง : молоко молоко
 • การออกเสียง : хорошо хорошо
 • การออกเสียง : вода вода
 • การออกเสียง : пока пока
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : блядь блядь
 • การออกเสียง : любовь любовь
 • การออกเสียง : один один
 • การออกเสียง : велосипед велосипед
 • การออกเสียง : сука сука
 • การออกเสียง : борщ борщ
 • การออกเสียง : мы мы
 • การออกเสียง : мама мама
 • การออกเสียง : что что
 • การออกเสียง : четыре четыре
 • การออกเสียง : секс секс
 • การออกเสียง : дождь дождь
 • การออกเสียง : человек человек
 • การออกเสียง : яйцо яйцо
 • การออกเสียง : конечно конечно
 • การออกเสียง : язык язык
 • การออกเสียง : машина машина
 • การออกเสียง : вы вы
 • การออกเสียง : извините извините
 • การออกเสียง : женщина женщина
 • การออกเสียง : собака собака
 • การออกเสียง : увидимся увидимся
 • การออกเสียง : да да
 • การออกเสียง : счастье счастье
 • การออกเสียง : день день
 • การออกเสียง : сосиска сосиска
 • การออกเสียง : мудак мудак
 • การออกเสียง : друг друг
 • การออกเสียง : где где
 • การออกเสียง : кошка кошка
 • การออกเสียง : компьютер компьютер
 • การออกเสียง : здесь здесь
 • การออกเสียง : это это
 • การออกเสียง : сегодня сегодня
 • การออกเสียง : жизнь жизнь
 • การออกเสียง : люблю люблю
 • การออกเสียง : Санкт-Петербург Санкт-Петербург
 • การออกเสียง : город город
 • การออกเสียง : нет нет
 • การออกเสียง : ы ы
 • การออกเสียง : медведь медведь
 • การออกเสียง : понедельник понедельник
 • การออกเสียง : книга книга
 • การออกเสียง : два два
 • การออกเสียง : молодец молодец
 • การออกเสียง : дом дом
 • การออกเสียง : солнце солнце
 • การออกเสียง : сестра сестра
 • การออกเสียง : Владимир Путин Владимир Путин
 • การออกเสียง : яблоко яблоко
 • การออกเสียง : аэропорт аэропорт
 • การออกเสียง : январь январь
 • การออกเสียง : автобус автобус
 • การออกเสียง : не не
 • การออกเสียง : говно говно
 • การออกเสียง : простите простите
 • การออกเสียง : слово слово
 • การออกเสียง : живот живот
 • การออกเสียง : водка водка
 • การออกเสียง : мать мать
 • การออกเสียง : сейчас сейчас
 • การออกเสียง : семья семья
 • การออกเสียง : красивый красивый
 • การออกเสียง : площадь площадь
 • การออกเสียง : воскресенье воскресенье
 • การออกเสียง : время время
 • การออกเสียง : котёнок котёнок
 • การออกเสียง : тебя тебя
 • การออกเสียง : пять пять
 • การออกเสียง : говорить говорить
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : деньги деньги
 • การออกเสียง : голова голова
 • การออกเสียง : весна весна
 • การออกเสียง : булочная булочная
 • การออกเสียง : жопа жопа