โรมาโน, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (โรมาโน). Learn to pronounce with our guides.

การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้

  • การออกเสียงคำว่า bibaxt bibaxt
  • การออกเสียงคำว่า porajmos porajmos
  • การออกเสียงคำว่า šošoj šošoj
  • การออกเสียงคำว่า papu papu
  • การออกเสียงคำว่า čirklo čirklo
  • การออกเสียงคำว่า gaje gaje
  • การออกเสียงคำว่า Kali Tras Kali Tras
  • การออกเสียงคำว่า sikavno sikavno
  • การออกเสียงคำว่า chhib chhib
  • การออกเสียงคำว่า bers bers

ดูทั้งหมด

May you want to pronounce in this language (โรมาโน)?