พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโรมาโน

[Romani chib]

ติดตามการออกเสียงภาษาโรมาโน

 • จำนวนผู้พูด: 2.500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 59
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 49
 • คำที่รอการออกเสียง: 369
 • โรมาโน ภาพถ่ายจาก Public domain
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า gitara gitara
 • การออกเสียงคำว่า bibaxt bibaxt
 • การออกเสียงคำว่า šošoj šošoj
 • การออกเสียงคำว่า porajmos porajmos
 • การออกเสียงคำว่า papu papu
 • การออกเสียงคำว่า čirklo čirklo
 • การออกเสียงคำว่า gaje gaje
 • การออกเสียงคำว่า Kali Tras Kali Tras
 • การออกเสียงคำว่า sikavno sikavno
 • การออกเสียงคำว่า chhib chhib

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Folkchany Folkchany
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Burghelea Burghelea
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pițurcă Pițurcă
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ages ages
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tehara tehara
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า avav avav
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า manrro manrro
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yag yag
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ryat ryat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mangav xabe mangav xabe

ดูทั้งหมด