ภาษา: โรมาโน [Romani chib]

กลับไปยัง โรมาโน

 • การออกเสียงคำว่า gitara gitara
 • การออกเสียงคำว่า šukar šukar
 • การออกเสียงคำว่า manuš manuš
 • การออกเสียงคำว่า porajmos porajmos
 • การออกเสียงคำว่า chavo chavo
 • การออกเสียงคำว่า bibaxt bibaxt
 • การออกเสียงคำว่า šošoj šošoj
 • การออกเสียงคำว่า marrno marrno
 • การออกเสียงคำว่า DUI DUI
 • การออกเสียงคำว่า rat rat
 • การออกเสียงคำว่า mas mas
 • การออกเสียงคำว่า gadje gadje
 • การออกเสียงคำว่า najis tuke najis tuke
 • การออกเสียงคำว่า E chavore E chavore
 • การออกเสียงคำว่า gaje gaje
 • การออกเสียงคำว่า chhib chhib
 • การออกเสียงคำว่า sastipe sastipe
 • การออกเสียงคำว่า dad dad
 • การออกเสียงคำว่า thaj thaj
 • การออกเสียงคำว่า jekh jekh
 • การออกเสียงคำว่า strukture strukture
 • การออกเสียงคำว่า phagerel phagerel
 • การออกเสียงคำว่า sikavno sikavno
 • การออกเสียงคำว่า Romani čhib Romani čhib
 • การออกเสียงคำว่า Luludja Luludja
 • การออกเสียงคำว่า vudar vudar
 • การออกเสียงคำว่า čirklo čirklo
 • การออกเสียงคำว่า Chaje Shukarije Chaje Shukarije
 • การออกเสียงคำว่า mal mal
 • การออกเสียงคำว่า mami mami
 • การออกเสียงคำว่า daj daj
 • การออกเสียงคำว่า devel devel
 • การออกเสียงคำว่า grast grast
 • การออกเสียงคำว่า yukel yukel
 • การออกเสียงคำว่า Samudaripen Samudaripen
 • การออกเสียงคำว่า Kali Tras Kali Tras
 • การออกเสียงคำว่า mačka mačka
 • การออกเสียงคำว่า phabai phabai
 • การออกเสียงคำว่า džukel džukel
 • การออกเสียงคำว่า bers bers
 • การออกเสียงคำว่า beng beng
 • การออกเสียงคำว่า caviezel caviezel
 • การออกเสียงคำว่า papu papu
 • การออกเสียงคำว่า cukro cukro
 • การออกเสียงคำว่า hokkano baro hokkano baro
 • การออกเสียงคำว่า Aurari Aurari
 • การออกเสียงคำว่า matchiko matchiko
 • การออกเสียงคำว่า Klynveld Klynveld
 • การออกเสียงคำว่า telecomanda telecomanda