ภาษา: ภาษาโรมาเนีย [Română]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : cat cat
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : eu eu
 • การออกเสียง : mai mai
 • การออกเสียง : fuck fuck
 • การออกเสียง : Dacia Dacia
 • การออกเสียง : Chişinău Chişinău
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : Emil Cioran Emil Cioran
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : Hugo Hugo
 • การออกเสียง : te iubesc te iubesc
 • การออกเสียง : este este
 • การออกเสียง : Sofia Sofia
 • การออกเสียง : salut salut
 • การออกเสียง : Andrea Andrea
 • การออกเสียง : Ioana Ioana
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : China China
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : Canada Canada
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : Zoe Zoe
 • การออกเสียง : Israel Israel
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : nu nu
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : ă ă
 • การออกเสียง : George George
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : caramel caramel
 • การออกเสียง : beau beau
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : mulţumesc mulţumesc
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : Angela Angela
 • การออกเสียง : Moldova Moldova
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : ion ion
 • การออกเสียง : Anastasia Anastasia
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : Lucia Lucia
 • การออกเสียง : â â
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : Bună ziua! Bună ziua!
 • การออกเสียง : Qatar Qatar
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : Cluj-Napoca Cluj-Napoca
 • การออกเสียง : data data
 • การออกเสียง : İstanbul İstanbul
 • การออกเสียง : Romania Romania
 • การออกเสียง : in in
 • การออกเสียง : România România
 • การออกเสียง : română română
 • การออกเสียง : Ivan Ivan
 • การออกเสียง : Rafael Rafael
 • การออกเสียง : Prost Prost
 • การออกเสียง : Eugenia Eugenia
 • การออกเสียง : Dracula Dracula
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : Artemis Artemis
 • การออกเสียง : ana ana
 • การออกเสียง : apa apa
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : cum cum
 • การออกเสียง : Cartier Cartier
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : Georgia Georgia
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : din din
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : Vlad Ţepeş Vlad Ţepeş
 • การออกเสียง : Quebec Quebec
 • การออกเสียง : ocean ocean
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica