ภาษา: โรมาเนีย [Română]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Istrati Istrati
 • การออกเสียงคำว่า decorat decorat
 • การออกเสียงคำว่า cedez cedez
 • การออกเสียงคำว่า Borzești Borzești
 • การออกเสียงคำว่า moldovenești moldovenești
 • การออกเสียงคำว่า medalii medalii
 • การออกเสียงคำว่า Cristian Tănase Cristian Tănase
 • การออกเสียงคำว่า Nicolae Rădescu Nicolae Rădescu
 • การออกเสียงคำว่า fetiţe fetiţe
 • การออกเสียงคำว่า incendiu incendiu
 • การออกเสียงคำว่า următoarele următoarele
 • การออกเสียงคำว่า dacă dacă
 • การออกเสียงคำว่า întrebări întrebări
 • การออกเสียงคำว่า legate legate
 • การออกเสียงคำว่า solicitarea solicitarea
 • การออกเสียงคำว่า acoperirea acoperirea
 • การออกเสียงคำว่า oferită oferită
 • การออกเสียงคำว่า măsuri măsuri
 • การออกเสียงคำว่า până până
 • การออกเสียงคำว่า anumită anumită
 • การออกเสียงคำว่า dată dată
 • การออกเสียงคำว่า sunați sunați
 • การออกเสียงคำว่า numărul numărul
 • การออกเสียงคำว่า furnizat furnizat
 • การออกเสียงคำว่า statul statul
 • การออกเสียงคำว่า ambarcație ambarcație
 • การออกเสียงคำว่า potrivite potrivite
 • การออกเสียงคำว่า dinamic dinamic
 • การออกเสียงคำว่า traducător traducător
 • การออกเสียงคำว่า foliculi foliculi
 • การออกเสียงคำว่า magice magice
 • การออกเสียงคำว่า evreiesc evreiesc
 • การออกเสียงคำว่า coșciuge coșciuge
 • การออกเสียงคำว่า Activarea Activarea
 • การออกเสียงคำว่า manualitate manualitate
 • การออกเสียงคำว่า musculoscheletal musculoscheletal
 • การออกเสียงคำว่า întârzii întârzii
 • การออกเสียงคำว่า Ținutul Secuiesc Ținutul Secuiesc
 • การออกเสียงคำว่า călcâiul lui Ahile călcâiul lui Ahile
 • การออกเสียงคำว่า site-ul site-ul
 • การออกเสียงคำว่า Colonia Bulgară Colonia Bulgară
 • การออกเสียงคำว่า Sânnicolau Mare Sânnicolau Mare
 • การออกเสียงคำว่า vinegretă vinegretă
 • การออกเสียงคำว่า lupii lupii
 • การออกเสียงคำว่า Palatul Elisabeta Palatul Elisabeta
 • การออกเสียงคำว่า senzație senzație
 • การออกเสียงคำว่า stresat stresat
 • การออกเสียงคำว่า preturile preturile
 • การออกเสียงคำว่า Patriarhiei Patriarhiei
 • การออกเสียงคำว่า Moldovei Moldovei
 • การออกเสียงคำว่า Alexandru Ion Epureanu Alexandru Ion Epureanu
 • การออกเสียงคำว่า îmbrățișând îmbrățișând
 • การออกเสียงคำว่า castraveciorii castraveciorii
 • การออกเสียงคำว่า dorești dorești
 • การออกเสียงคำว่า cum dorești cum dorești
 • การออกเสียงคำว่า bucureșteană bucureșteană
 • การออกเสียงคำว่า societatea societatea
 • การออกเสียงคำว่า Amandine Amandine
 • การออกเสียงคำว่า sărbătoarea sărbătoarea
 • การออกเสียงคำว่า poştalion poştalion
 • การออกเสียงคำว่า cauzalitate cauzalitate
 • การออกเสียงคำว่า vizitele vizitele
 • การออกเสียงคำว่า ciocirlia ciocirlia
 • การออกเสียงคำว่า Săvârșin Săvârșin
 • การออกเสียงคำว่า Brâncuși Brâncuși
 • การออกเสียงคำว่า chimen chimen
 • การออกเสียงคำว่า rămăšag rămăšag
 • การออกเสียงคำว่า depășită depășită
 • การออกเสียงคำว่า stilourile stilourile
 • การออกเสียงคำว่า Marius Ninel Şumudică Marius Ninel Şumudică
 • การออกเสียงคำว่า britanică britanică
 • การออกเสียงคำว่า interesează interesează
 • การออกเสียงคำว่า Dotări Dotări
 • การออกเสียงคำว่า arhive arhive
 • การออกเสียงคำว่า maximafilie maximafilie
 • การออกเสียงคำว่า principatul principatul
 • การออกเสียงคำว่า sfânta sfânta
 • การออกเสียงคำว่า Bucureștilor Bucureștilor
 • การออกเสียงคำว่า bisericeşti bisericeşti
 • การออกเสียงคำว่า câmpiile câmpiile
 • การออกเสียงคำว่า patinând patinând
 • การออกเสียงคำว่า Vârtop Vârtop
 • การออกเสียงคำว่า câmpii câmpii
 • การออกเสียงคำว่า Domnului Domnului
 • การออกเสียงคำว่า culturală culturală
 • การออกเสียงคำว่า teologie teologie
 • การออกเสียงคำว่า televiziuni televiziuni
 • การออกเสียงคำว่า copilului copilului
 • การออกเสียงคำว่า fucsia fucsia
 • การออกเสียงคำว่า extenuat extenuat