ภาษา: ภาษาโปรตุเกส [Português]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : saudade saudade
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : João João
 • การออกเสียง : Rio de Janeiro Rio de Janeiro
 • การออกเสียง : havaianas havaianas
 • การออกเสียง : caipirinha caipirinha
 • การออกเสียง : Ipanema Ipanema
 • การออกเสียง : á á
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : Jorge Jorge
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : São Paulo São Paulo
 • การออกเสียง : descente descente
 • การออกเสียง : José José
 • การออกเสียง : Desigual Desigual
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
 • การออกเสียง : Embraer Embraer
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : Netflix Netflix
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : Porto Porto
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : cachaça cachaça
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : Argentina Argentina
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : oi oi
 • การออกเสียง : mulher mulher
 • การออกเสียง : piranha piranha
 • การออกเสียง : cachorro cachorro
 • การออกเสียง : bom dia bom dia
 • การออกเสียง : Praia Praia
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : rei rei
 • การออกเสียง : Juan Juan
 • การออกเสียง : cafuné cafuné
 • การออกเสียง : bacalhau bacalhau
 • การออกเสียง : obrigado obrigado
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : pão de queijo pão de queijo
 • การออกเสียง : olá olá
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : psoas psoas
 • การออกเสียง : Bruno Fernandes Bruno Fernandes
 • การออกเสียง : Paulo Coelho Paulo Coelho
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : parabéns parabéns
 • การออกเสียง : eu eu
 • การออกเสียง : grande grande
 • การออกเสียง : Fila Fila
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : Belo Horizonte Belo Horizonte
 • การออกเสียง : Eduardo Eduardo
 • การออกเสียง : Guilherme Guilherme
 • การออกเสียง : Lucas Lucas
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Rafael Rafael
 • การออกเสียง : duende duende
 • การออกเสียง : é é
 • การออกเสียง : caralho caralho
 • การออกเสียง : Leixões Leixões
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
 • การออกเสียง : Aldo Aldo
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : Francisco Francisco
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : Guimarães Guimarães
 • การออกเสียง : que que
 • การออกเสียง : Caio Caio
 • การออกเสียง : Each other Each other
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : Miguel Miguel
 • การออกเสียง : México México
 • การออกเสียง : console console
 • การออกเสียง : Hulk Hulk
 • การออกเสียง : mundial mundial