ภาษา: ภาษาโปรตุเกส [Português]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

 • การออกเสียง : saudade saudade
 • การออกเสียง : Rio de Janeiro Rio de Janeiro
 • การออกเสียง : João João
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : Paulo Coelho Paulo Coelho
 • การออกเสียง : bom dia bom dia
 • การออกเสียง : São Paulo São Paulo
 • การออกเสียง : cachaça cachaça
 • การออกเสียง : casa casa
 • การออกเสียง : eu eu
 • การออกเสียง : obrigado obrigado
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : carro carro
 • การออกเสียง : Brasil Brasil
 • การออกเสียง : Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
 • การออกเสียง : não não
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : pão de queijo pão de queijo
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : verde verde
 • การออกเสียง : leite leite
 • การออกเสียง : coração coração
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Português Português
 • การออกเสียง : olá olá
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : pão pão
 • การออกเสียง : Jorge Jorge
 • การออกเสียง : caipirinha caipirinha
 • การออกเสียง : cerveja cerveja
 • การออกเสียง : feijoada feijoada
 • การออกเสียง : um um
 • การออกเสียง : você você
 • การออกเสียง : José José
 • การออกเสียง : mulher mulher
 • การออกเสียง : azul azul
 • การออกเสียง : café café
 • การออกเสียง : rosa rosa
 • การออกเสียง : chocolate chocolate
 • การออกเสียง : Madeira Madeira
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : Porto Porto
 • การออกเสียง : gente gente
 • การออกเสียง : sim sim
 • การออกเสียง : que que
 • การออกเสียง : rua rua
 • การออกเสียง : maçã maçã
 • การออกเสียง : mãe mãe
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : paralelepípedo paralelepípedo
 • การออกเสียง : Jesus Cristo Jesus Cristo
 • การออกเสียง : laranja laranja
 • การออกเสียง : merda merda
 • การออกเสียง : adeus adeus
 • การออกเสียง : José Saramago José Saramago
 • การออกเสียง : Miguel Miguel
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : restaurante restaurante
 • การออกเสียง : advogado advogado
 • การออกเสียง : ele ele
 • การออกเสียง : Lisboa Lisboa
 • การออกเสียง : caixa caixa
 • การออกเสียง : cachorro cachorro
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : Açaí Açaí
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : Belo Horizonte Belo Horizonte
 • การออกเสียง : eu te amo eu te amo
 • การออกเสียง : parabéns parabéns
 • การออกเสียง : futebol futebol
 • การออกเสียง : bem bem
 • การออกเสียง : Francisco Francisco
 • การออกเสียง : deus deus
 • การออกเสียง : caralho caralho
 • การออกเสียง : os os
 • การออกเสียง : oi oi
 • การออกเสียง : mas mas
 • การออกเสียง : Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : noite noite
 • การออกเสียง : tarde tarde
 • การออกเสียง : muito muito
 • การออกเสียง : dia dia
 • การออกเสียง : saúde saúde
 • การออกเสียง : cidade cidade
 • การออกเสียง : México México
 • การออกเสียง : água água
 • การออกเสียง : WhatsApp WhatsApp