พีดมอนต์คู่มือการออกเสียง

[Piemontèis]

สมัครเพื่อ พีดมอนต์ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 12
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 560
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 530
 • พีดมอนต์ ภาพถ่ายจาก Michele Ursino
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • person-a การออกเสียง person-a
 • brichèt การออกเสียง brichèt
 • Canavèis การออกเสียง Canavèis
 • ratavuloira การออกเสียง ratavuloira
 • fiòca การออกเสียง fiòca
 • bogia nen การออกเสียง bogia nen
 • Turín การออกเสียง Turín
 • Coni การออกเสียง Coni
 • Piemontèis การออกเสียง Piemontèis
 • pás การออกเสียง pás

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ uja uja
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Lon ch’it die? Lon ch’it die?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ andoa ‘t ses? andoa ‘t ses?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ coma ch’it ciame? coma ch’it ciame?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Va bin Va bin
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ‘Na maravija! ‘Na maravija!
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Mi i stagh bin, e ti? Mi i stagh bin, e ti?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Com it ëstas? Com it ëstas?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Adiù Adiù
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ com vala? com vala?

ดูทั้งหมด