ภาษา: พีดมอนต์ [Piemontèis]

กลับไปยังพีดมอนต์

 • การออกเสียง : Juventus Juventus
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : ant ant
 • การออกเสียง : Turin Turin
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : Piemont Piemont
 • การออกเสียง : Chile Chile
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : Italia Italia
 • การออกเสียง : Veja Veja
 • การออกเสียง : balena balena
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : Alba Alba
 • การออกเสียง : vaca vaca
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : lait lait
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : lion lion
 • การออกเสียง : Mars Mars
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : Abel Abel
 • การออกเสียง : mach mach
 • การออกเสียง : eu eu
 • การออกเสียง : camisa camisa
 • การออกเสียง : boca boca
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : fin fin
 • การออกเสียง : motor motor
 • การออกเสียง : brut brut
 • การออกเสียง : uniform uniform
 • การออกเสียง : ben ben
 • การออกเสียง : Mira Mira
 • การออกเสียง : Cavour Cavour
 • การออกเสียง : Vespa Vespa
 • การออกเสียง : nas nas
 • การออกเสียง : Avril Avril
 • การออกเสียง : Vis Vis
 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : bicerin bicerin
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : tajarin tajarin
 • การออกเสียง : cul cul
 • การออกเสียง : color color
 • การออกเสียง : matin matin
 • การออกเสียง : avion avion
 • การออกเสียง : bistecca bistecca
 • การออกเสียง : Turín Turín
 • การออกเสียง : teatro teatro
 • การออกเสียง : barba barba
 • การออกเสียง : Cher Cher
 • การออกเสียง : vent vent
 • การออกเสียง : brav brav
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : meira meira
 • การออกเสียง : aria aria
 • การออกเสียง : Piemonte Piemonte
 • การออกเสียง : PE PE
 • การออกเสียง : pet pet
 • การออกเสียง : alfabet alfabet
 • การออกเสียง : mal mal
 • การออกเสียง : problema problema
 • การออกเสียง : Ross Ross
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : con con
 • การออกเสียง : limon limon
 • การออกเสียง : person-a person-a
 • การออกเสียง : pera pera
 • การออกเสียง : argent argent
 • การออกเสียง : esse esse
 • การออกเสียง : carta carta
 • การออกเสียง : mat mat
 • การออกเสียง : Bondi Bondi
 • การออกเสียง : pare pare
 • การออกเสียง : gota gota
 • การออกเสียง : cadrega cadrega
 • การออกเสียง : matemàtica matemàtica
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : franch franch
 • การออกเสียง : parlé parlé
 • การออกเสียง : Saba Saba
 • การออกเสียง : raid raid
 • การออกเสียง : cioch cioch
 • การออกเสียง : tonn tonn
 • การออกเสียง : mon mon
 • การออกเสียง : IJ IJ