ภาษา: พีดมอนต์ [Piemontèis]

กลับไปยัง พีดมอนต์

 • การออกเสียงคำว่า person-a person-a
 • การออกเสียงคำว่า brichèt brichèt
 • การออกเสียงคำว่า Canavèis Canavèis
 • การออกเสียงคำว่า fiòca fiòca
 • การออกเสียงคำว่า bogia nen bogia nen
 • การออกเสียงคำว่า Turín Turín
 • การออกเสียงคำว่า Coni Coni
 • การออกเสียงคำว่า Piemontèis Piemontèis
 • การออกเสียงคำว่า pás pás
 • การออกเสียงคำว่า cioch cioch
 • การออกเสียงคำว่า tajarin tajarin
 • การออกเสียงคำว่า stissa stissa
 • การออกเสียงคำว่า mont mont
 • การออกเสียงคำว่า cheur cheur
 • การออกเสียงคำว่า mach mach
 • การออกเสียงคำว่า feuj feuj
 • การออกเสียงคำว่า sòld sòld
 • การออกเสียงคำว่า gënner gënner
 • การออกเสียงคำว่า serne serne
 • การออกเสียงคำว่า uniform uniform
 • การออกเสียงคำว่า tòch tòch
 • การออกเสียงคำว่า bërgé bërgé
 • การออกเสียงคำว่า rëspòsta rëspòsta
 • การออกเสียงคำว่า arvira arvira
 • การออกเสียงคำว่า sofrin sofrin
 • การออกเสียงคำว่า preuva preuva
 • การออกเสียงคำว่า Stende Stende
 • การออกเสียงคำว่า ciman ciman
 • การออกเสียงคำว่า prolusion prolusion
 • การออกเสียงคำว่า bëddra bëddra
 • การออกเสียงคำว่า castel castel
 • การออกเสียงคำว่า sùcher sùcher
 • การออกเสียงคำว่า caden-a caden-a
 • การออกเสียงคำว่า bërnia bërnia
 • การออกเสียงคำว่า s-cianta s-cianta
 • การออกเสียงคำว่า lenghìstica lenghìstica
 • การออกเสียงคำว่า zinch zinch
 • การออกเสียงคำว่า mòt mòt
 • การออกเสียงคำว่า schin-a schin-a
 • การออกเสียงคำว่า màire màire
 • การออกเสียงคำว่า méj méj
 • การออกเสียงคำว่า ca’ ca’
 • การออกเสียงคำว่า sapin sapin
 • การออกเสียงคำว่า sol sol
 • การออกเสียงคำว่า spòrt spòrt
 • การออกเสียงคำว่า giòbia giòbia
 • การออกเสียงคำว่า ròch ròch
 • การออกเสียงคำว่า gesia gesia
 • การออกเสียงคำว่า mùsich mùsich
 • การออกเสียงคำว่า crasé crasé
 • การออกเสียงคำว่า cassaròla cassaròla
 • การออกเสียงคำว่า meison meison
 • การออกเสียงคำว่า ca ca
 • การออกเสียงคำว่า grev grev
 • การออกเสียงคำว่า përgna përgna
 • การออกเสียงคำว่า bianch bianch
 • การออกเสียงคำว่า strompe strompe
 • การออกเสียงคำว่า strofogné strofogné
 • การออกเสียงคำว่า avion avion
 • การออกเสียงคำว่า sorësman-a sorësman-a
 • การออกเสียงคำว่า Lun-a Lun-a
 • การออกเสียงคำว่า Andé Andé
 • การออกเสียงคำว่า muraja muraja
 • การออกเสียงคำว่า bariera bariera
 • การออกเสียงคำว่า vërda vërda
 • การออกเสียงคำว่า tonn tonn
 • การออกเสียงคำว่า Cansel Cansel
 • การออกเสียงคำว่า sorfo sorfo
 • การออกเสียงคำว่า droché droché
 • การออกเสียงคำว่า matalin matalin
 • การออกเสียงคำว่า curnis curnis
 • การออกเสียงคำว่า crijassé crijassé
 • การออกเสียงคำว่า sòp sòp
 • การออกเสียงคำว่า verd verd
 • การออกเสียงคำว่า canslera canslera
 • การออกเสียงคำว่า aso aso
 • การออกเสียงคำว่า provinsa provinsa
 • การออกเสียงคำว่า piemontèisa piemontèisa
 • การออกเสียงคำว่า Italia Italia
 • การออกเสียงคำว่า simiteri simiteri
 • การออกเสียงคำว่า pluché pluché
 • การออกเสียงคำว่า telesserie telesserie
 • การออกเสียงคำว่า cavagna cavagna
 • การออกเสียงคำว่า ciat ciat
 • การออกเสียงคำว่า cort cort
 • การออกเสียงคำว่า piomb piomb
 • การออกเสียงคำว่า scòla scòla
 • การออกเสียงคำว่า matemàtica matemàtica