ภาษา: พีดมอนต์ [Piemontèis]

กลับไปยังพีดมอนต์

 • gavte la nata การออกเสียง gavte la nata
 • Fafioché การออกเสียง Fafioché
 • tutun การออกเสียง tutun
 • organisassion การออกเสียง organisassion
 • fròla การออกเสียง fròla
 • Stura ëd Lans การออกเสียง Stura ëd Lans
 • Lissändria การออกเสียง Lissändria
 • madamin การออกเสียง madamin
 • bagnèt การออกเสียง bagnèt
 • bagna caôda การออกเสียง bagna caôda
 • operassion การออกเสียง operassion
 • famija การออกเสียง famija
 • cadreghe การออกเสียง cadreghe
 • Turin การออกเสียง Turin
 • càuda การออกเสียง càuda
 • fnoj การออกเสียง fnoj
 • gargagnan การออกเสียง gargagnan
 • mach การออกเสียง mach
 • truch e branca การออกเสียง truch e branca
 • méj การออกเสียง méj
 • Cerea การออกเสียง Cerea
 • tamagnon การออกเสียง tamagnon
 • tajarin การออกเสียง tajarin
 • person-a การออกเสียง person-a
 • la ca การออกเสียง la ca
 • fëtta การออกเสียง fëtta
 • tolé การออกเสียง tolé
 • ca การออกเสียง ca
 • Mërcol การออกเสียง Mërcol
 • Lùn-es การออกเสียง Lùn-es
 • Màrtes การออกเสียง Màrtes
 • strofogné การออกเสียง strofogné
 • giòbia การออกเสียง giòbia
 • Vënner การออกเสียง Vënner
 • Saba การออกเสียง Saba
 • Dumìnica การออกเสียง Dumìnica
 • sbërluse การออกเสียง sbërluse
 • sbërlusent การออกเสียง sbërlusent
 • bërluse การออกเสียง bërluse
 • bërlusent การออกเสียง bërlusent
 • luse การออกเสียง luse
 • lusent การออกเสียง lusent
 • lusentèila การออกเสียง lusentèila
 • lus การออกเสียง lus
 • gënner การออกเสียง gënner
 • përfum การออกเสียง përfum
 • tèila การออกเสียง tèila
 • tlon การออกเสียง tlon
 • tlé การออกเสียง tlé
 • rëscontr การออกเสียง rëscontr
 • antëress การออกเสียง antëress
 • sorësman-a การออกเสียง sorësman-a
 • antërnassional การออกเสียง antërnassional
 • gravia การออกเสียง gravia
 • përgna การออกเสียง përgna
 • stissa การออกเสียง stissa
 • ambibì การออกเสียง ambibì
 • arlìa การออกเสียง arlìa
 • fija การออกเสียง fija
 • schin-a การออกเสียง schin-a
 • vira การออกเสียง vira
 • cròch การออกเสียง cròch
 • spòtich การออกเสียง spòtich
 • tòch การออกเสียง tòch
 • cròta การออกเสียง cròta
 • stòrt การออกเสียง stòrt
 • tablò การออกเสียง tablò
 • rondò การออกเสียง rondò
 • drapò การออกเสียง drapò
 • fòto การออกเสียง fòto
 • mòto การออกเสียง mòto
 • gota การออกเสียง gota
 • gotera การออกเสียง gotera
 • oloch การออกเสียง oloch
 • taboj การออกเสียง taboj
 • color การออกเสียง color
 • mont การออกเสียง mont
 • soasì การออกเสียง soasì
 • PE การออกเสียง PE
 • contoar การออกเสียง contoar
 • modion การออกเสียง modion
 • bornìa การออกเสียง bornìa
 • costé การออกเสียง costé
 • bon dì การออกเสียง bon dì
 • bon-a sèira การออกเสียง bon-a sèira
 • bon-a neuit การออกเสียง bon-a neuit
 • feuja การออกเสียง feuja
 • feuj การออกเสียง feuj
 • neuit การออกเสียง neuit
 • meusi การออกเสียง meusi