พจนานุกรมการออกเสียงภาษาบาลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบาลี

ภาษาบาลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Buddha Buddha
  • การออกเสียง : ko ko
  • การออกเสียง : sati sati
  • การออกเสียง : sace sace
  • การออกเสียง : adhiṭṭhāna adhiṭṭhāna
  • การออกเสียง : API API
  • การออกเสียง : tela tela
  • การออกเสียง : devi devi
  • การออกเสียง : bhikkhu bhikkhu
  • การออกเสียง : paññā paññā

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบาลีใช่ไหม