พจนานุกรมการออกเสียงภาษาบาลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบาลี

ภาษาบาลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Buddha
  Buddha
 • การออกเสียง : Sara
  Sara
 • การออกเสียง : Ari
  Ari
 • การออกเสียง : ti
  ti
 • การออกเสียง : eka
  eka
 • การออกเสียง : kilesa
  kilesa
 • การออกเสียง : ko
  ko
 • การออกเสียง : sati
  sati
 • การออกเสียง : sace
  sace
 • การออกเสียง : adhiṭṭhāna
  adhiṭṭhāna

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบาลีใช่ไหม