พจนานุกรมการออกเสียงภาษาบาลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบาลี

ภาษาบาลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Buddha Buddha
  • การออกเสียง : sati sati
  • การออกเสียง : adhiṭṭhāna adhiṭṭhāna
  • การออกเสียง : samatha samatha
  • การออกเสียง : paññā paññā
  • การออกเสียง : samādhi samādhi
  • การออกเสียง : dosa dosa
  • การออกเสียง : avijjā avijjā
  • การออกเสียง : Tathāgata Tathāgata
  • การออกเสียง : Sammā-sati Sammā-sati

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาบาลีใช่ไหม