ภาษา: ภาษาบาลี [Pāḷi]

กลับไปยังภาษาบาลี

 • การออกเสียง : Buddha Buddha
 • การออกเสียง : Anicca Anicca
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : sati sati
 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : Saṃsāra Saṃsāra
 • การออกเสียง : adhiṭṭhāna adhiṭṭhāna
 • การออกเสียง : samatha samatha
 • การออกเสียง : dosa dosa
 • การออกเสียง : Ari Ari
 • การออกเสียง : Dukkha Dukkha
 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : paññā paññā
 • การออกเสียง : Gotama Gotama
 • การออกเสียง : Tathāgata Tathāgata
 • การออกเสียง : suka suka
 • การออกเสียง : ravi ravi
 • การออกเสียง : citta citta
 • การออกเสียง : Sammā-samādhi Sammā-samādhi
 • การออกเสียง : kilesa kilesa
 • การออกเสียง : Saṅkhāra Saṅkhāra
 • การออกเสียง : Cora Cora
 • การออกเสียง : avijjā avijjā
 • การออกเสียง : anāgāmi anāgāmi
 • การออกเสียง : Bodhi Bodhi
 • การออกเสียง : Avīci Avīci
 • การออกเสียง : moha moha
 • การออกเสียง : Nava Nava
 • การออกเสียง : bhikkhu bhikkhu
 • การออกเสียง : Dhamma Dhamma
 • การออกเสียง : samādhi samādhi
 • การออกเสียง : pi pi
 • การออกเสียง : Vipassanā Vipassanā
 • การออกเสียง : Sammā-sati Sammā-sati
 • การออกเสียง : nara nara
 • การออกเสียง : dāna dāna
 • การออกเสียง : pati pati
 • การออกเสียง : SATA SATA
 • การออกเสียง : dhammapada dhammapada
 • การออกเสียง : tayo tayo
 • การออกเสียง : Cātumahārājika Cātumahārājika
 • การออกเสียง : असुर असुर
 • การออกเสียง : sura sura
 • การออกเสียง : rasa rasa
 • การออกเสียง : Cha Cha
 • การออกเสียง : asi asi
 • การออกเสียง : aja aja
 • การออกเสียง : Tiracchāna Yoni Tiracchāna Yoni
 • การออกเสียง : Sammā ājīva Sammā ājīva
 • การออกเสียง : बुद्ध बुद्ध
 • การออกเสียง : kāmasugati bhūmi kāmasugati bhūmi
 • การออกเสียง : ca ca
 • การออกเสียง : sota sota
 • การออกเสียง : deva deva
 • การออกเสียง : saṅgha saṅgha
 • การออกเสียง : tela tela
 • การออกเสียง : passati passati
 • การออกเสียง : uddhacca-kukkucca uddhacca-kukkucca
 • การออกเสียง : sammā kammanta sammā kammanta
 • การออกเสียง : eka eka
 • การออกเสียง : vana vana
 • การออกเสียง : dvi dvi
 • การออกเสียง : Dasa Dasa
 • การออกเสียง : ISI ISI
 • การออกเสียง : sindhu sindhu
 • การออกเสียง : Magadha Magadha
 • การออกเสียง : sammā vācā sammā vācā
 • การออกเสียง : Loka Loka
 • การออกเสียง : Tipiṭaka Tipiṭaka
 • การออกเสียง : papañca papañca
 • การออกเสียง : giri giri
 • การออกเสียง : apāya apāya
 • การออกเสียง : vedanā vedanā
 • การออกเสียง : Niraya Niraya
 • การออกเสียง : dīghanikāya dīghanikāya
 • การออกเสียง : Sugati Sugati
 • การออกเสียง : uposatha uposatha
 • การออกเสียง : Theravāda Theravāda
 • การออกเสียง : Buddhacarita Buddhacarita
 • การออกเสียง : viññāṇa viññāṇa
 • การออกเสียง : vagga vagga
 • การออกเสียง : sacca sacca
 • การออกเสียง : miga miga
 • การออกเสียง : muditā muditā
 • การออกเสียง : gāma gāma
 • การออกเสียง : duggati duggati
 • การออกเสียง : mahābhūta mahābhūta
 • การออกเสียง : buddhi buddhi
 • การออกเสียง : Visuddhimagga Visuddhimagga