พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโอจิเบีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโอจิเบีย

ภาษาโอจิเบีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : mooz mooz
  • การออกเสียง : kwe kwe
  • การออกเสียง : moo moo
  • การออกเสียง : Kaa Kaa
  • การออกเสียง : nini nini
  • การออกเสียง : kawe kawe
  • การออกเสียง : doon doon
  • การออกเสียง : kido kido
  • การออกเสียง : Aaniish Naa? Aaniish Naa?

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโอจิเบียใช่ไหม