พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโอจิเบีย

[ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

ติดตามการออกเสียงภาษาโอจิเบีย

 • จำนวนผู้พูด: 55.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 18
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 119
 • คำที่รอการออกเสียง: 41
 • โอจิเบีย ภาพถ่ายจาก Public domain
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า miigwetch miigwetch
 • การออกเสียงคำว่า aaniin aaniin
 • การออกเสียงคำว่า nibi nibi
 • การออกเสียงคำว่า animosh animosh
 • การออกเสียงคำว่า Anishinaabe-Aki Anishinaabe-Aki
 • การออกเสียงคำว่า wagnen wagnen
 • การออกเสียงคำว่า biindigen biindigen
 • การออกเสียงคำว่า anokii anokii
 • การออกเสียงคำว่า may'iingan may'iingan
 • การออกเสียงคำว่า wiigwaam wiigwaam

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Capimitchigama Capimitchigama
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Magwitch Magwitch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Biskaabiiyang Biskaabiiyang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า waanzhibiiyaa waanzhibiiyaa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า azhashki azhashki
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zhagashkaandawe zhagashkaandawe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sagataw Sagataw
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า temagami temagami
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Offermans Offermans
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Wagamese Wagamese

ดูทั้งหมด