ภาษา: ภาษาโอจิเบีย [ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

กลับไปยังภาษาโอจิเบีย

 • การออกเสียง : nini
  nini
 • การออกเสียง : Kaa
  Kaa
 • การออกเสียง : kwe
  kwe
 • การออกเสียง : kawe
  kawe
 • การออกเสียง : moo
  moo
 • การออกเสียง : mooz
  mooz
 • การออกเสียง : zid
  zid
 • การออกเสียง : doon
  doon
 • การออกเสียง : kido
  kido
 • การออกเสียง : biindigen
  biindigen
 • การออกเสียง : waawaaskeshi
  waawaaskeshi
 • การออกเสียง : Aaniish Naa?
  Aaniish Naa?