ภาษา: อ็อกซิตัน [Occitan]

กลับไปยัง อ็อกซิตัน

 • การออกเสียงคำว่า monha (souche d'arbre) monha (souche d'arbre)
 • การออกเสียงคำว่า alauda alauda
 • การออกเสียงคำว่า cathota (scolyte) cathota (scolyte)
 • การออกเสียงคำว่า èsse èsse
 • การออกเสียงคำว่า païs païs
 • การออกเสียงคำว่า E tu? E tu?
 • การออกเสียงคำว่า mounte mounte
 • การออกเสียงคำว่า Engoleime Engoleime
 • การออกเสียงคำว่า occitana occitana
 • การออกเสียงคำว่า banh banh
 • การออกเสียงคำว่า hrèita hrèita
 • การออกเสียงคำว่า encantada encantada
 • การออกเสียงคำว่า negue negue
 • การออกเสียงคำว่า peuga peuga
 • การออกเสียงคำว่า Trobairitz Trobairitz
 • การออกเสียงคำว่า trobador trobador
 • การออกเสียงคำว่า gemèr gemèr
 • การออกเสียงคำว่า gema gema
 • การออกเสียงคำว่า esporguit esporguit
 • การออกเสียงคำว่า cuchòt cuchòt
 • การออกเสียงคำว่า hapchòt hapchòt
 • การออกเสียงคำว่า atau atau
 • การออกเสียงคำว่า hlor hlor
 • การออกเสียงคำว่า garbura garbura
 • การออกเสียงคำว่า meron meron
 • การออกเสียงคำว่า mustra mustra
 • การออกเสียงคำว่า soritz soritz
 • การออกเสียงคำว่า murgueta murgueta
 • การออกเสียงคำว่า Clavèr Clavèr
 • การออกเสียงคำว่า ordenator ordenator
 • การออกเสียงคำว่า tablèu tablèu
 • การออกเสียงคำว่า Jolh Jolh
 • การออกเสียงคำว่า los artelhs los artelhs
 • การออกเสียงคำว่า lo paire lo paire
 • การออกเสียงคำว่า L'Occitane L'Occitane
 • การออกเสียงคำว่า pair pair
 • การออกเสียงคำว่า dimenge dimenge
 • การออกเสียงคำว่า la sòrre la sòrre
 • การออกเสียงคำว่า la neboda la neboda
 • การออกเสียงคำว่า lanas lanas
 • การออกเสียงคำว่า Bordèu Bordèu
 • การออกเสียงคำว่า Anglet Anglet
 • การออกเสียงคำว่า Baiona Baiona
 • การออกเสียงคำว่า Parentis deu Bòrn Parentis deu Bòrn
 • การออกเสียงคำว่า Dacs Dacs
 • การออกเสียงคำว่า Mont de Marsan Mont de Marsan
 • การออกเสียงคำว่า Morcens Morcens
 • การออกเสียงคำว่า Labohèira Labohèira
 • การออกเสียงคำว่า mainatge mainatge
 • การออกเสียงคำว่า gleisa gleisa
 • การออกเสียงคำว่า hèn hèn
 • การออกเสียงคำว่า hètz hètz
 • การออกเสียงคำว่า hèm hèm
 • การออกเสียงคำว่า hèi hèi
 • การออกเสียงคำว่า hèis hèis
 • การออกเสียงคำว่า hèci hèci
 • การออกเสียงคำว่า deus deus
 • การออกเสียงคำว่า vedon vedon
 • การออกเสียงคำว่า deishar deishar
 • การออกเสียงคำว่า aulha aulha
 • การออกเสียงคำว่า aulhèr aulhèr
 • การออกเสียงคำว่า har har
 • การออกเสียงคำว่า hèit hèit
 • การออกเสียงคำว่า hauç hauç
 • การออกเสียงคำว่า hemna hemna
 • การออกเสียงคำว่า dançar dançar
 • การออกเสียงคำว่า vriulon vriulon
 • การออกเสียงคำว่า boha boha
 • การออกเสียงคำว่า béver béver
 • การออกเสียงคำว่า hami hami
 • การออกเสียงคำว่า vesia vesia
 • การออกเสียงคำว่า vesin vesin
 • การออกเสียงคำว่า hilha hilha
 • การออกเสียงคำว่า haur haur
 • การออกเสียงคำว่า hèsta hèsta
 • การออกเสียงคำว่า burèu burèu
 • การออกเสียงคำว่า nivèu nivèu
 • การออกเสียงคำว่า gata gata
 • การออกเสียงคำว่า Sorelh Sorelh
 • การออกเสียงคำว่า lua lua
 • การออกเสียงคำว่า Garia Garia
 • การออกเสียงคำว่า ueus ueus
 • การออกเสียงคำว่า l'endoman l'endoman
 • การออกเสียงคำว่า Augan Augan
 • การออกเสียงคำว่า arunan arunan
 • การออกเสียงคำว่า uèi uèi
 • การออกเสียงคำว่า lo ventre lo ventre
 • การออกเสียงคำว่า Bueus Bueus
 • การออกเสียงคำว่า peus peus
 • การออกเสียงคำว่า hilh deu diable hilh deu diable