ภาษา: ภาษาดัตช์ [Nederlands]

กลับไปยังภาษาดัตช์

 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : Vincent van Gogh Vincent van Gogh
 • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Rijksmuseum Rijksmuseum
 • การออกเสียง : nature nature
 • การออกเสียง : LOL LOL
 • การออกเสียง : Schiphol Schiphol
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : Ajax Ajax
 • การออกเสียง : huis huis
 • การออกเสียง : Lidl Lidl
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : Hoegaarden Hoegaarden
 • การออกเสียง : Callebaut Callebaut
 • การออกเสียง : ui ui
 • การออกเสียง : Scheveningen Scheveningen
 • การออกเสียง : Louis Quatorze-stijl Louis Quatorze-stijl
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : hallo hallo
 • การออกเสียง : Douwe Egberts Douwe Egberts
 • การออกเสียง : Gouda Gouda
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : goedemorgen goedemorgen
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : jade jade
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : supercalifragilisticexpialidocious supercalifragilisticexpialidocious
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : rosé rosé
 • การออกเสียง : oud oud
 • การออกเสียง : er er
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : Amsterdam Amsterdam
 • การออกเสียง : Nederland Nederland
 • การออกเสียง : warm warm
 • การออกเสียง : sorry sorry
 • การออกเสียง : alumni alumni
 • การออกเสียง : Keukenhof Keukenhof
 • การออกเสียง : sous-chef sous-chef
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : was was
 • การออกเสียง : Van Gogh Van Gogh
 • การออกเสียง : Porsche Porsche
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : met met
 • การออกเสียง : gent gent
 • การออกเสียง : Maastricht Maastricht
 • การออกเสียง : VAT VAT
 • การออกเสียง : is is
 • การออกเสียง : Curaçao Curaçao
 • การออกเสียง : Johan Cruyff Johan Cruyff
 • การออกเสียง : Haas Haas
 • การออกเสียง : melk melk
 • การออกเสียง : taupe taupe
 • การออกเสียง : descente descente
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : WC WC
 • การออกเสียง : lychee lychee
 • การออกเสียง : Dirk Kuyt Dirk Kuyt
 • การออกเสียง : gif gif
 • การออกเสียง : gefeliciteerd met je verjaardag gefeliciteerd met je verjaardag
 • การออกเสียง : Gijs Gijs
 • การออกเสียง : privacy privacy
 • การออกเสียง : Groningen Groningen
 • การออกเสียง : uwe uwe
 • การออกเสียง : Wat Wat
 • การออกเสียง : Axel Axel
 • การออกเสียง : Oranjeboom Oranjeboom
 • การออกเสียง : Oom Oom
 • การออกเสียง : parfum parfum
 • การออกเสียง : die die
 • การออกเสียง : dag dag
 • การออกเสียง : brandewijn brandewijn
 • การออกเสียง : gezellig gezellig
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : Jan Jan