พจนานุกรมการออกเสียงเนโปลิตัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในเนโปลิตัน

เนโปลิตัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Mia Mia
  • การออกเสียง : grande grande
  • การออกเสียง : Rose Rose
  • การออกเสียง : de de
  • การออกเสียง : cielo cielo
  • การออกเสียง : chilli chilli
  • การออกเสียง : latte latte
  • การออกเสียง : Rene Rene
  • การออกเสียง : pure pure
  • การออกเสียง : acqua acqua

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในเนโปลิตันใช่ไหม