ภาษา: เนโปลิตัน [Nnapulitano]

กลับไปยังเนโปลิตัน

 • การออกเสียง : Mia
  Mia
 • การออกเสียง : grande
  grande
 • การออกเสียง : cielo
  cielo
 • การออกเสียง : Rose
  Rose
 • การออกเสียง : de
  de
 • การออกเสียง : chilli
  chilli
 • การออกเสียง : Pasquale
  Pasquale
 • การออกเสียง : latte
  latte
 • การออกเสียง : pure
  pure
 • การออกเสียง : Rene
  Rene
 • การออกเสียง : stata
  stata
 • การออกเสียง : acqua
  acqua
 • การออกเสียง : Amalfi
  Amalfi
 • การออกเสียง : Nate
  Nate
 • การออกเสียง : è
  è
 • การออกเสียง : PE
  PE
 • การออกเสียง : pippa
  pippa
 • การออกเสียง : sfogliatella
  sfogliatella
 • การออกเสียง : maje
  maje
 • การออกเสียง : Milo
  Milo
 • การออกเสียง : manga
  manga
 • การออกเสียง : ditto
  ditto
 • การออกเสียง : lassa
  lassa
 • การออกเสียง : via
  via
 • การออกเสียง : buono
  buono
 • การออกเสียง : mana
  mana
 • การออกเสียง : male
  male
 • การออกเสียง : bello
  bello
 • การออกเสียง : po'
  po'
 • การออกเสียง : cavallo
  cavallo
 • การออกเสียง : stress
  stress
 • การออกเสียง : mane
  mane
 • การออกเสียง : Capri
  Capri
 • การออกเสียง : Parmigiana
  Parmigiana
 • การออกเสียง : acacia
  acacia
 • การออกเสียง : mano
  mano
 • การออกเสียง : cane
  cane
 • การออกเสียง : IJ
  IJ
 • การออกเสียง : vacca
  vacca
 • การออกเสียง : musso
  musso
 • การออกเสียง : dice
  dice
 • การออกเสียง : int'
  int'
 • การออกเสียง : Pate
  Pate
 • การออกเสียง : né
 • การออกเสียง : scale
  scale
 • การออกเสียง : sole
  sole
 • การออกเสียง : penne
  penne
 • การออกเสียง : Africa
  Africa
 • การออกเสียง : vita
  vita
 • การออกเสียง : vaso
  vaso
 • การออกเสียง : spine
  spine
 • การออกเสียง : sape
  sape
 • การออกเสียง : bue
  bue
 • การออกเสียง : press
  press
 • การออกเสียง : tiempo
  tiempo
 • การออกเสียง : ca
  ca
 • การออกเสียง : satu
  satu
 • การออกเสียง : père
  père
 • การออกเสียง : che
  che
 • การออกเสียง : oje
  oje
 • การออกเสียง : accio
  accio
 • การออกเสียง : cerasa
  cerasa
 • การออกเสียง : figlio
  figlio
 • การออกเสียง : nonna
  nonna
 • การออกเสียง : equilibrio
  equilibrio
 • การออกเสียง : catena
  catena
 • การออกเสียง : lassà
  lassà
 • การออกเสียง : giallo
  giallo
 • การออกเสียง : preta
  preta
 • การออกเสียง : piro
  piro
 • การออกเสียง : comme
  comme
 • การออกเสียง : 'na
  'na
 • การออกเสียง : panza
  panza
 • การออกเสียง : A cavallo rialato nun se guarda 'mmocca.
  A cavallo rialato nun se guarda 'mmocca.
 • การออกเสียง : terrazzo
  terrazzo
 • การออกเสียง : pignata
  pignata
 • การออกเสียง : sfizio
  sfizio
 • การออกเสียง : core
  core
 • การออกเสียง : cuffiaje
  cuffiaje
 • การออกเสียง : sciure
  sciure
 • การออกเสียง : kitammuort
  kitammuort
 • การออกเสียง : rine
  rine
 • การออกเสียง : pirciatielle
  pirciatielle
 • การออกเสียง : ogna
  ogna
 • การออกเสียง : auciello
  auciello
 • การออกเสียง : funiculì
  funiculì
 • การออกเสียง : cucìna
  cucìna
 • การออกเสียง : Funiculì funiculà
  Funiculì funiculà
 • การออกเสียง : sempe
  sempe
 • การออกเสียง : janco
  janco