ภาษา: เนโปลิตัน [Nnapulitano]

กลับไปยังเนโปลิตัน

 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : grande grande
 • การออกเสียง : chilli chilli
 • การออกเสียง : cielo cielo
 • การออกเสียง : acqua acqua
 • การออกเสียง : pure pure
 • การออกเสียง : Rene Rene
 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : lassa lassa
 • การออกเสียง : latte latte
 • การออกเสียง : mana mana
 • การออกเสียง : bello bello
 • การออกเสียง : male male
 • การออกเสียง : pippa pippa
 • การออกเสียง : mane mane
 • การออกเสียง : PE PE
 • การออกเสียง : buono buono
 • การออกเสียง : cane cane
 • การออกเสียง : mano mano
 • การออกเสียง : Nate Nate
 • การออกเสียง : Milo Milo
 • การออกเสียง : sfogliatella sfogliatella
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : scale scale
 • การออกเสียง : cavallo cavallo
 • การออกเสียง : sole sole
 • การออกเสียง : Capri Capri
 • การออกเสียง : musso musso
 • การออกเสียง : spine spine
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : vacca vacca
 • การออกเสียง : satu satu
 • การออกเสียง : stata stata
 • การออกเสียง : dice dice
 • การออกเสียง : ca ca
 • การออกเสียง : né
 • การออกเสียง : po' po'
 • การออกเสียง : père père
 • การออกเสียง : nonna nonna
 • การออกเสียง : è è
 • การออกเสียง : catena catena
 • การออกเสียง : lassà lassà
 • การออกเสียง : Pasquale Pasquale
 • การออกเสียง : 'na 'na
 • การออกเสียง : piro piro
 • การออกเสียง : panza panza
 • การออกเสียง : Amalfi Amalfi
 • การออกเสียง : Parmigiana Parmigiana
 • การออกเสียง : sfizio sfizio
 • การออกเสียง : terrazzo terrazzo
 • การออกเสียง : kitammuort kitammuort
 • การออกเสียง : rine rine
 • การออกเสียง : int' int'
 • การออกเสียง : sciure sciure
 • การออกเสียง : cucìna cucìna
 • การออกเสียง : pirciatielle pirciatielle
 • การออกเสียง : cuffiaje cuffiaje
 • การออกเสียง : funiculì funiculì
 • การออกเสียง : Mannagg o sang e kitammuort t schiatt a cap ue curnut disgraziat! Mannagg o sang e kitammuort t schiatt a cap ue curnut disgraziat!
 • การออกเสียง : sempe sempe
 • การออกเสียง : paisà paisà
 • การออกเสียง : lloco lloco
 • การออกเสียง : vulite vulite
 • การออกเสียง : giurà giurà
 • การออกเสียง : fusseve fusseve
 • การออกเสียง : mumento mumento
 • การออกเสียง : a' scapece a' scapece
 • การออกเสียง : Funiculì funiculà Funiculì funiculà
 • การออกเสียง : 'O Guarracino 'O Guarracino
 • การออกเสียง : Pullecenella Pullecenella