พจนานุกรมการออกเสียงนาฮวต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในนาฮวต

นาฮวต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : quetzalcoatl quetzalcoatl
  • การออกเสียง : Xochitl Xochitl
  • การออกเสียง : cocoa cocoa
  • การออกเสียง : huitlacoche huitlacoche
  • การออกเสียง : amo amo
  • การออกเสียง : Popocatépetl Popocatépetl
  • การออกเสียง : Axolotl Axolotl
  • การออกเสียง : AHCI AHCI
  • การออกเสียง : Tōnatiuh Tōnatiuh
  • การออกเสียง : teotihuacàn teotihuacàn

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในนาฮวตใช่ไหม