BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงนาฮวต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในนาฮวต

นาฮวต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : quetzalcoatl
  quetzalcoatl
 • การออกเสียง : Xochitl
  Xochitl
 • การออกเสียง : Huitzilopochtli
  Huitzilopochtli
 • การออกเสียง : Axolotl
  Axolotl
 • การออกเสียง : achi
  achi
 • การออกเสียง : Macuilxochitl
  Macuilxochitl
 • การออกเสียง : Popocatépetl
  Popocatépetl
 • การออกเสียง : Iztaccihuatl
  Iztaccihuatl
 • การออกเสียง : Kahlua
  Kahlua
 • การออกเสียง : huitlacoche
  huitlacoche

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในนาฮวตใช่ไหม