นาฮวตคู่มือการออกเสียง

[Nāhuatlahtōlli]

สมัครเพื่อ นาฮวต ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.600.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 94
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.734
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 728
 • นาฮวต ภาพถ่ายจาก Jose Francisco Del Valle Mojica
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • masheepacteneemee การออกเสียง masheepacteneemee
 • Huehuecoyotl การออกเสียง Huehuecoyotl
 • tomatl การออกเสียง tomatl
 • Ixiptla การออกเสียง Ixiptla
 • Cōātlīcue การออกเสียง Cōātlīcue
 • nentlacatl การออกเสียง nentlacatl
 • chipahuac การออกเสียง chipahuac
 • komali การออกเสียง komali
 • sivatl การออกเสียง sivatl
 • Iztaccíhuatl การออกเสียง Iztaccíhuatl

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ miztli miztli
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Mijtipolohua Mijtipolohua
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ atlakatlajtoani atlakatlajtoani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Tinocneuh Tinocneuh
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Auikyani Auikyani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nieltse nieltse
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Neuatl Neuatl
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Xib'alb'a Xib'alb'a
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Xibalbá Xibalbá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Otitemahtilia Otitemahtilia

ดูทั้งหมด