นาฮวตคู่มือการออกเสียง

[Nāhuatlahtōlli]

สมัครเพื่อ นาฮวต ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 94
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.725
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 728
  • นาฮวต ภาพถ่ายจาก Jose Francisco Del Valle Mojica
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด