พจนานุกรมการออกเสียงนาฮวต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในนาฮวต

นาฮวต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Mexico Mexico
  • การออกเสียง : quetzalcoatl quetzalcoatl
  • การออกเสียง : Ome Ome
  • การออกเสียง : Ome' Ome'
  • การออกเสียง : xolotl xolotl
  • การออกเสียง : xólotl xólotl

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในนาฮวตใช่ไหม