ภาษา: นาฮวต [Nāhuatlahtōlli]

กลับไปยัง นาฮวต

 • การออกเสียงคำว่า Iztaccíhuatl Iztaccíhuatl
 • การออกเสียงคำว่า Tlatelolco Tlatelolco
 • การออกเสียงคำว่า Nāhuatl Nāhuatl
 • การออกเสียงคำว่า Xochitl Xochitl
 • การออกเสียงคำว่า quetzalcoatl quetzalcoatl
 • การออกเสียงคำว่า Tlazolteotl Tlazolteotl
 • การออกเสียงคำว่า Nezahualcoyotl Nezahualcoyotl
 • การออกเสียงคำว่า Huitzilopochtli Huitzilopochtli
 • การออกเสียงคำว่า Popocatépetl Popocatépetl
 • การออกเสียงคำว่า Iztaccihuatl Iztaccihuatl
 • การออกเสียงคำว่า Itzcuintli Itzcuintli
 • การออกเสียงคำว่า Coyōtl Coyōtl
 • การออกเสียงคำว่า tahtli tahtli
 • การออกเสียงคำว่า Tōnatiuh Tōnatiuh
 • การออกเสียงคำว่า Mazātl Mazātl
 • การออกเสียงคำว่า ixachitlan ixachitlan
 • การออกเสียงคำว่า coatl coatl
 • การออกเสียงคำว่า nantli nantli
 • การออกเสียงคำว่า Xicalpextle Xicalpextle
 • การออกเสียงคำว่า Ehecatl Ehecatl
 • การออกเสียงคำว่า caxitl caxitl
 • การออกเสียงคำว่า tecuciztecatl tecuciztecatl
 • การออกเสียงคำว่า tlalli tlalli
 • การออกเสียงคำว่า Xochimilco Xochimilco
 • การออกเสียงคำว่า Mexico Mexico
 • การออกเสียงคำว่า nezahualcóyotl nezahualcóyotl
 • การออกเสียงคำว่า Tlāloc Tlāloc
 • การออกเสียงคำว่า Ilhuicatl Ilhuicatl
 • การออกเสียงคำว่า teotihuacàn teotihuacàn
 • การออกเสียงคำว่า Teotihuacan Teotihuacan
 • การออกเสียงคำว่า Mictecacihuatl Mictecacihuatl
 • การออกเสียงคำว่า Ichcatl Ichcatl
 • การออกเสียงคำว่า Ātl Ātl
 • การออกเสียงคำว่า Yōlcatl Yōlcatl
 • การออกเสียงคำว่า Macuilxochitl Macuilxochitl
 • การออกเสียงคำว่า cuetlachtli cuetlachtli
 • การออกเสียงคำว่า Xochicuicatl Xochicuicatl
 • การออกเสียงคำว่า Itzcoatl Itzcoatl
 • การออกเสียงคำว่า Huixquilucan Huixquilucan
 • การออกเสียงคำว่า huehuetl huehuetl
 • การออกเสียงคำว่า tōmatl tōmatl
 • การออกเสียงคำว่า niltze niltze
 • การออกเสียงคำว่า atl atl
 • การออกเสียงคำว่า Tōchtli Tōchtli
 • การออกเสียงคำว่า Cepayahuitl Cepayahuitl
 • การออกเสียงคำว่า āxōlōtl āxōlōtl
 • การออกเสียงคำว่า Mixtli Mixtli
 • การออกเสียงคำว่า Āhuitzotl Āhuitzotl
 • การออกเสียงคำว่า Ahmo nicmati ninahuatlahtoz Ahmo nicmati ninahuatlahtoz
 • การออกเสียงคำว่า Tlaxcallān Tlaxcallān
 • การออกเสียงคำว่า coyohuacan coyohuacan
 • การออกเสียงคำว่า Teotl Teotl
 • การออกเสียงคำว่า huexolotl huexolotl
 • การออกเสียงคำว่า Mēxihco Tenōchtitlan Mēxihco Tenōchtitlan
 • การออกเสียงคำว่า Tenamaxcatitlan Tenamaxcatitlan
 • การออกเสียงคำว่า macuahuitl macuahuitl
 • การออกเสียงคำว่า Mictlantecuhtli Mictlantecuhtli
 • การออกเสียงคำว่า chapultepec chapultepec
 • การออกเสียงคำว่า Cītlalli Cītlalli
 • การออกเสียงคำว่า tlalocan tlalocan
 • การออกเสียงคำว่า nahuatl nahuatl
 • การออกเสียงคำว่า Atlacatl Atlacatl
 • การออกเสียงคำว่า Coyolxauhqui Coyolxauhqui
 • การออกเสียงคำว่า tlacatecolotl tlacatecolotl
 • การออกเสียงคำว่า Xitōmatl Xitōmatl
 • การออกเสียงคำว่า ihuan ihuan
 • การออกเสียงคำว่า tlakatl tlakatl
 • การออกเสียงคำว่า Xiuhtecuhtli Xiuhtecuhtli
 • การออกเสียงคำว่า mexica mexica
 • การออกเสียงคำว่า Chalchiuhtlicue Chalchiuhtlicue
 • การออกเสียงคำว่า xoxoctic xoxoctic
 • การออกเสียงคำว่า tototl tototl
 • การออกเสียงคำว่า tocatl tocatl
 • การออกเสียงคำว่า Cuauhtlatoatzin Cuauhtlatoatzin
 • การออกเสียงคำว่า Xalisco Xalisco
 • การออกเสียงคำว่า xipe totec xipe totec
 • การออกเสียงคำว่า Xōchipilli Xōchipilli
 • การออกเสียงคำว่า aztlan aztlan
 • การออกเสียงคำว่า quetzalli quetzalli
 • การออกเสียงคำว่า xocolātl xocolātl
 • การออกเสียงคำว่า Techichi Techichi
 • การออกเสียงคำว่า Mazatl Mazatl
 • การออกเสียงคำว่า Moteuhzoma Moteuhzoma
 • การออกเสียงคำว่า Tecciztecatl Tecciztecatl
 • การออกเสียงคำว่า xalli xalli
 • การออกเสียงคำว่า katej katej
 • การออกเสียงคำว่า Huaznenqui Huaznenqui
 • การออกเสียงคำว่า tzintamalli tzintamalli