ภาษา: มอลตา [Malti]

กลับไปยัง มอลตา

 • การออกเสียงคำว่า jien jien
 • การออกเสียงคำว่า kien kien
 • การออกเสียงคำว่า Noqgħod Noqgħod
 • การออกเสียงคำว่า Spjega Spjega
 • การออกเสียงคำว่า Gideb Gideb
 • การออกเสียงคำว่า quddiem quddiem
 • การออกเสียงคำว่า kif kif
 • การออกเสียงคำว่า meta meta
 • การออกเสียงคำว่า għaliex għaliex
 • การออกเสียงคำว่า xiex xiex
 • การออกเสียงคำว่า fejn fejn
 • การออกเสียงคำว่า min min
 • การออกเสียงคำว่า tajjeb tajjeb
 • การออกเสียงคำว่า X'jismek? X'jismek?
 • การออกเสียงคำว่า Bonswa Bonswa
 • การออกเสียงคำว่า kemm kemm
 • การออกเสียงคำว่า Kemm jiswa? Kemm jiswa?
 • การออกเสียงคำว่า jekk jekk
 • การออกเสียงคำว่า grazzi ħafna grazzi ħafna
 • การออกเสียงคำว่า forsi forsi
 • การออกเสียงคำว่า Iva Iva
 • การออกเสียงคำว่า le le
 • การออกเสียงคำว่า tajba tajba
 • การออกเสียงคำว่า Mhux nifhem Mhux nifhem
 • การออกเสียงคำว่า skużi skużi
 • การออกเสียงคำว่า Ma fihmtx Ma fihmtx
 • การออกเสียงคำว่า jiddispjaċini jiddispjaċini
 • การออกเสียงคำว่า L-ghodwa t-tajba L-ghodwa t-tajba
 • การออกเสียงคำว่า il-lejl it-tajjeb il-lejl it-tajjeb
 • การออกเสียงคำว่า Mario Grech Mario Grech
 • การออกเสียงคำว่า sabieħ sabieħ
 • การออกเสียงคำว่า leħnu leħnu
 • การออกเสียงคำว่า kiteb kiteb
 • การออกเสียงคำว่า miktub miktub
 • การออกเสียงคำว่า ħalliel ħalliel
 • การออกเสียงคำว่า baħar baħar
 • การออกเสียงคำว่า ħawiel ħawiel
 • การออกเสียงคำว่า maħbub maħbub
 • การออกเสียงคำว่า Il-Ħamrun Il-Ħamrun
 • การออกเสียงคำว่า sabih sabih
 • การออกเสียงคำว่า libsa libsa
 • การออกเสียงคำว่า hmerija hmerija
 • การออกเสียงคำว่า tarah tarah
 • การออกเสียงคำว่า dak dak
 • การออกเสียงคำว่า Għeżież Għeżież
 • การออกเสียงคำว่า fil-ghodu fil-ghodu
 • การออกเสียงคำว่า Xewkija Xewkija
 • การออกเสียงคำว่า Ħadd il-Għid Ħadd il-Għid
 • การออกเสียงคำว่า pastizzi pastizzi
 • การออกเสียงคำว่า Baħar iċ-Ċagħaq Baħar iċ-Ċagħaq
 • การออกเสียงคำว่า Taħt il-Ħnejja Taħt il-Ħnejja
 • การออกเสียงคำว่า San Pawl il-Baħar San Pawl il-Baħar
 • การออกเสียงคำว่า Mhux problema Mhux problema
 • การออกเสียงคำว่า erba erba
 • การออกเสียงคำว่า Kelb tal-Fenek Kelb tal-Fenek
 • การออกเสียงคำว่า L-għodwa t-tajba L-għodwa t-tajba
 • การออกเสียงคำว่า Żewġ Żewġ
 • การออกเสียงคำว่า Għaxar Għaxar
 • การออกเสียงคำว่า Disa Disa
 • การออกเสียงคำว่า nisa nisa
 • การออกเสียงคำว่า tfajla tfajla
 • การออกเสียงคำว่า irġiel irġiel
 • การออกเสียงคำว่า mhux mhux
 • การออกเสียงคำว่า tfajliet tfajliet
 • การออกเสียงคำว่า għandna għandna
 • การออกเสียงคำว่า għeneb għeneb
 • การออกเสียงคำว่า lapsijiet lapsijiet
 • การออกเสียงคำว่า Għandi Għandi
 • การออกเสียงคำว่า Ħames Ħames
 • การออกเสียงคำว่า matematika matematika
 • การออกเสียงคำว่า siġar siġar
 • การออกเสียงคำว่า Id-djar Id-djar
 • การออกเสียงคำว่า pajjiż pajjiż
 • การออกเสียงคำว่า Oranġjo Oranġjo
 • การออกเสียงคำว่า kulur kulur
 • การออกเสียงคำว่า tuffieħa tuffieħa
 • การออกเสียงคำว่า frott frott
 • การออกเสียงคำว่า tiegħi tiegħi
 • การออกเสียงคำว่า qagħaq tal-għasel qagħaq tal-għasel
 • การออกเสียงคำว่า ħass ħass
 • การออกเสียงคำว่า karrotta karrotta
 • การออกเสียงคำว่า kejkijiet kejkijiet
 • การออกเสียงคำว่า ġobon ġobon
 • การออกเสียงคำว่า bajd bajd
 • การออกเสียงคำว่า meraq meraq
 • การออกเสียงคำว่า alkoħol alkoħol
 • การออกเสียงคำว่า jixorbu jixorbu
 • การออกเสียงคำว่า xarba xarba
 • การออกเสียงคำว่า tixrob tixrob
 • การออกเสียงคำว่า ilsien ilsien