ภาษา: มอลตา [Malti]

กลับไปยัง มอลตา

 • การออกเสียงคำว่า qattus qattus
 • การออกเสียงคำว่า Sptar Mater Dei Sptar Mater Dei
 • การออกเสียงคำว่า sebgħa u erbgħin sebgħa u erbgħin
 • การออกเสียงคำว่า xemx xemx
 • การออกเสียงคำว่า daħk daħk
 • การออกเสียงคำว่า ktieb ktieb
 • การออกเสียงคำว่า Jien inħobbok Jien inħobbok
 • การออกเสียงคำว่า gomma gomma
 • การออกเสียงคำว่า mewt mewt
 • การออกเสียงคำว่า wiċċ wiċċ
 • การออกเสียงคำว่า reliġjon reliġjon
 • การออกเสียงคำว่า Joseph Calleja Joseph Calleja
 • การออกเสียงคำว่า Ma nitkellemx bil-Malti Ma nitkellemx bil-Malti
 • การออกเสียงคำว่า nuċċali nuċċali
 • การออกเสียงคำว่า ngħixu ngħixu
 • การออกเสียงคำว่า ilma ilma
 • การออกเสียงคำว่า ġenb ġenb
 • การออกเสียงคำว่า aqwa aqwa
 • การออกเสียงคำว่า Ħaġar Qim Ħaġar Qim
 • การออกเสียงคำว่า niċċa niċċa
 • การออกเสียงคำว่า Jiddispjacini Jiddispjacini
 • การออกเสียงคำว่า pesta pesta
 • การออกเสียงคำว่า Marsaxlokk Marsaxlokk
 • การออกเสียงคำว่า Prim Ministru Prim Ministru
 • การออกเสียงคำว่า Ghawdex Ghawdex
 • การออกเสียงคำว่า Pitirross Pitirross
 • การออกเสียงคำว่า Sliema Sliema
 • การออกเสียงคำว่า Mdina Mdina
 • การออกเสียงคำว่า qagħaq tal-għasel qagħaq tal-għasel
 • การออกเสียงคำว่า Ġgantija Ġgantija
 • การออกเสียงคำว่า San Ġiljan San Ġiljan
 • การออกเสียงคำว่า Msida Msida
 • การออกเสียงคำว่า Birżebbuġa Birżebbuġa
 • การออกเสียงคำว่า bonġu bonġu
 • การออกเสียงคำว่า Luqa Luqa
 • การออกเสียงคำว่า għaxra għaxra
 • การออกเสียงคำว่า Żejtun Żejtun
 • การออกเสียงคำว่า huwa huwa
 • การออกเสียงคำว่า gżira gżira
 • การออกเสียงคำว่า Paceville Paceville
 • การออกเสียงคำว่า għajn għajn
 • การออกเสียงคำว่า Santa Venera Santa Venera
 • การออกเสียงคำว่า wieħed wieħed
 • การออกเสียงคำว่า omm omm
 • การออกเสียงคำว่า xita xita
 • การออกเสียงคำว่า qanpiena qanpiena
 • การออกเสียงคำว่า Mnajdra Mnajdra
 • การออกเสียงคำว่า ħarifa ħarifa
 • การออกเสียงคำว่า ġurnata ġurnata
 • การออกเสียงคำว่า għonq għonq
 • การออกเสียงคำว่า San Gorg San Gorg
 • การออกเสียงคำว่า Matriċidju Matriċidju
 • การออกเสียงคำว่า melħ melħ
 • การออกเสียงคำว่า Avukat tax-Xitan Avukat tax-Xitan
 • การออกเสียงคำว่า hazin hazin
 • การออกเสียงคำว่า kwiekeb kwiekeb
 • การออกเสียงคำว่า kuġin kuġin
 • การออกเสียงคำว่า gremxula gremxula
 • การออกเสียงคำว่า frazi frazi
 • การออกเสียงคำว่า stilla stilla
 • การออกเสียงคำว่า pjazza pjazza
 • การออกเสียงคำว่า ġenituri ġenituri
 • การออกเสียงคำว่า joqtol joqtol
 • การออกเสียงคำว่า bin bin
 • การออกเสียงคำว่า Grazzi Grazzi
 • การออกเสียงคำว่า silġ silġ
 • การออกเสียงคำว่า arloġġ arloġġ
 • การออกเสียงคำว่า terremot terremot
 • การออกเสียงคำว่า Mellieha Mellieha
 • การออกเสียงคำว่า bint bint
 • การออกเสียงคำว่า Skwalifikat Skwalifikat
 • การออกเสียงคำว่า bniet bniet
 • การออกเสียงคำว่า Santa Marija Santa Marija
 • การออกเสียงคำว่า Ġenbejn Ġenbejn
 • การออกเสียงคำว่า djaknu djaknu
 • การออกเสียงคำว่า gawhra gawhra
 • การออกเสียงคำว่า nagħma nagħma
 • การออกเสียงคำว่า Tafli Tafli
 • การออกเสียงคำว่า lanġas lanġas
 • การออกเสียงคำว่า baqra baqra
 • การออกเสียงคำว่า kalkulatriċi kalkulatriċi
 • การออกเสียงคำว่า xitwa xitwa
 • การออกเสียงคำว่า Marsaskala Marsaskala
 • การออกเสียงคำว่า M'hemmx imniex ! M'hemmx imniex !
 • การออกเสียงคำว่า cirkewwa cirkewwa
 • การออกเสียงคำว่า persuntu persuntu
 • การออกเสียงคำว่า Gbejniet Gbejniet
 • การออกเสียงคำว่า Lawrence Gonzi Lawrence Gonzi
 • การออกเสียงคำว่า alumilju alumilju
 • การออกเสียงคำว่า Papru Papru