ภาษา: ภาษามอลตา [Malti]

กลับไปยังภาษามอลตา

 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : Malta Malta
 • การออกเสียง : 1984 1984
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : Victoria Victoria
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : Valletta Valletta
 • การออกเสียง : 50 50
 • การออกเสียง : Rabat Rabat
 • การออกเสียง : Ħaġar Qim Ħaġar Qim
 • การออกเสียง : Ġgantija Ġgantija
 • การออกเสียง : qagħaq tal-għasel qagħaq tal-għasel
 • การออกเสียง : Joseph Calleja Joseph Calleja
 • การออกเสียง : le le
 • การออกเสียง : min min
 • การออกเสียง : Sliema Sliema
 • การออกเสียง : Paola Paola
 • การออกเสียง : qattus qattus
 • การออกเสียง : birra birra
 • การออกเสียง : nanna nanna
 • การออกเสียง : Marsaxlokk Marsaxlokk
 • การออกเสียง : elf elf
 • การออกเสียง : atmosfera atmosfera
 • การออกเสียง : bin bin
 • การออกเสียง : Qawra Qawra
 • การออกเสียง : patata patata
 • การออกเสียง : Mellieha Mellieha
 • การออกเสียง : Iva Iva
 • การออกเสียง : Jien inħobbok Jien inħobbok
 • การออกเสียง : dar dar
 • การออกเสียง : Mara Mara
 • การออกเสียง : Mdina Mdina
 • การออกเสียง : Paceville Paceville
 • การออกเสียง : Art Art
 • การออกเสียง : triq triq
 • การออกเสียง : matematika matematika
 • การออกเสียง : xita xita
 • การออกเสียง : Ghawdex Ghawdex
 • การออกเสียง : Gzira Gzira
 • การออกเสียง : Ta'Xbiex Ta'Xbiex
 • การออกเสียง : xemx xemx
 • การออกเสียง : ras ras
 • การออกเสียง : artista artista
 • การออกเสียง : lumi lumi
 • การออกเสียง : Swieqi Swieqi
 • การออกเสียง : id id
 • การออกเสียง : Birżebbuġa Birżebbuġa
 • การออกเสียง : sebgħa u erbgħin sebgħa u erbgħin
 • การออกเสียง : Il-Milied it-Tajjeb Il-Milied it-Tajjeb
 • การออกเสียง : Luqa Luqa
 • การออกเสียง : Xuereb Xuereb
 • การออกเสียง : cirkewwa cirkewwa
 • การออกเสียง : meta meta
 • การออกเสียง : politika politika
 • การออกเสียง : Gbejniet Gbejniet
 • การออกเสียง : Baħar iċ-Ċagħaq Baħar iċ-Ċagħaq
 • การออกเสียง : bandiera bandiera
 • การออกเสียง : Jekk jogħġbok Jekk jogħġbok
 • การออกเสียง : Xewkija Xewkija
 • การออกเสียง : abjad abjad
 • การออกเสียง : gomma gomma
 • การออกเสียง : Sptar Mater Dei Sptar Mater Dei
 • การออกเสียง : belt belt
 • การออกเสียง : pastizzi pastizzi
 • การออกเสียง : Tarxien Tarxien
 • การออกเสียง : Mnajdra Mnajdra
 • การออกเสียง : Bonswa Bonswa
 • การออกเสียง : basal basal
 • การออกเสียง : Żurrieq Żurrieq
 • การออกเสียง : Ma nitkellemx bil-Malti Ma nitkellemx bil-Malti
 • การออกเสียง : fanal fanal
 • การออกเสียง : issa issa
 • การออกเสียง : nannu nannu
 • การออกเสียง : bonġu bonġu
 • การออกเสียง : tortura tortura
 • การออกเสียง : interpretu interpretu
 • การออกเสียง : karta karta
 • การออกเสียง : daħk daħk
 • การออกเสียง : ilma ilma
 • การออกเสียง : wiċċ wiċċ
 • การออกเสียง : kien kien
 • การออกเสียง : Ta' Qali Ta' Qali
 • การออกเสียง : Jiddispjacini Jiddispjacini
 • การออกเสียง : ktieb ktieb
 • การออกเสียง : Grazzi Grazzi
 • การออกเสียง : Attard Attard
 • การออกเสียง : futbol futbol
 • การออกเสียง : Qormi Qormi
 • การออกเสียง : ngħixu ngħixu
 • การออกเสียง : Qroqq Qroqq