ภาษา: มลายู [Bahasa Melayu]

กลับไปยัง มลายู

 • การออกเสียงคำว่า berbaur berbaur
 • การออกเสียงคำว่า berapa berapa
 • การออกเสียงคำว่า sentiasa sentiasa
 • การออกเสียงคำว่า perbezaan perbezaan
 • การออกเสียงคำว่า pendaftaran pendaftaran
 • การออกเสียงคำว่า perbincangan perbincangan
 • การออกเสียงคำว่า atau atau
 • การออกเสียงคำว่า pisau pisau
 • การออกเสียงคำว่า nyanyian nyanyian
 • การออกเสียงคำว่า gergaji gergaji
 • การออกเสียงคำว่า penyepit penyepit
 • การออกเสียงคำว่า seluar seluar
 • การออกเสียงคำว่า kasut kasut
 • การออกเสียงคำว่า alat-alat alat-alat
 • การออกเสียงคำว่า ribu ribu
 • การออกเสียงคำว่า ular tedung ular tedung
 • การออกเสียงคำว่า burung pipit burung pipit
 • การออกเสียงคำว่า alat-alat menyelam alat-alat menyelam
 • การออกเสียงคำว่า Selamat Selamat
 • การออกเสียงคำว่า ratus ratus
 • การออกเสียงคำว่า tabah tabah
 • การออกเสียงคำว่า perokok perokok
 • การออกเสียงคำว่า Labuan Labuan
 • การออกเสียงคำว่า Manjung Manjung
 • การออกเสียงคำว่า Api-Api Api-Api
 • การออกเสียงคำว่า Kota Bharu Kota Bharu
 • การออกเสียงคำว่า Kota Kinabalu Kota Kinabalu
 • การออกเสียงคำว่า Sumatra Sumatra
 • การออกเสียงคำว่า Jambi Jambi
 • การออกเสียงคำว่า Sumatera Sumatera
 • การออกเสียงคำว่า sutera sutera
 • การออกเสียงคำว่า Tanah Melayu Tanah Melayu
 • การออกเสียงคำว่า كوت بهارو كوت بهارو
 • การออกเสียงคำว่า Kangar Kangar
 • การออกเสียงคำว่า geletar geletar
 • การออกเสียงคำว่า Bertolak Bertolak
 • การออกเสียงคำว่า berbonggol-bonggol berbonggol-bonggol
 • การออกเสียงคำว่า Inggeris Inggeris
 • การออกเสียงคำว่า Dato' Dato'
 • การออกเสียงคำว่า ikan paus ikan paus
 • การออกเสียงคำว่า Singapura Singapura
 • การออกเสียงคำว่า Perlis Perlis
 • การออกเสียงคำว่า Belanda Belanda
 • การออกเสียงคำว่า kedah kedah
 • การออกเสียงคำว่า Palembang Palembang
 • การออกเสียงคำว่า tiada siapapun tiada siapapun
 • การออกเสียงคำว่า Sebatik Sebatik
 • การออกเสียงคำว่า Syarikat Syarikat
 • การออกเสียงคำว่า Tanjung Puteri Tanjung Puteri
 • การออกเสียงคำว่า kempas kempas
 • การออกเสียงคำว่า layu layu
 • การออกเสียงคำว่า kepulauan kepulauan
 • การออกเสียงคำว่า Nanyang Nanyang
 • การออกเสียงคำว่า Pembuatan Pembuatan
 • การออกเสียงคำว่า damansara damansara
 • การออกเสียงคำว่า membaca membaca
 • การออกเสียงคำว่า cantik cantik
 • การออกเสียงคำว่า binatang binatang
 • การออกเสียงคำว่า kastam kastam
 • การออกเสียงคำว่า membaiki membaiki
 • การออกเสียงคำว่า menyelam menyelam
 • การออกเสียงคำว่า tanah tanah
 • การออกเสียงคำว่า Johor Johor
 • การออกเสียงคำว่า Johor Bahru Johor Bahru
 • การออกเสียงคำว่า Kuala Terengganu Kuala Terengganu
 • การออกเสียงคำว่า Kuantan Kuantan
 • การออกเสียงคำว่า Seremban Seremban
 • การออกเสียงคำว่า Kelantan Kelantan
 • การออกเสียงคำว่า Jepun Jepun
 • การออกเสียงคำว่า Kuching Kuching
 • การออกเสียงคำว่า pendahuluan pendahuluan
 • การออกเสียงคำว่า kacau-bilau kacau-bilau
 • การออกเสียงคำว่า teratur teratur
 • การออกเสียงคำว่า berlumpur berlumpur
 • การออกเสียงคำว่า menyebabkan menyebabkan
 • การออกเสียงคำว่า keadaanmu keadaanmu
 • การออกเสียงคำว่า melengkapkan melengkapkan
 • การออกเสียงคำว่า disambut disambut
 • การออกเสียงคำว่า perniagaan perniagaan
 • การออกเสียงคำว่า isnin isnin
 • การออกเสียงคำว่า disyorkan disyorkan
 • การออกเสียงคำว่า pembuka hidangan pembuka hidangan
 • การออกเสียงคำว่า bertindak bertindak
 • การออกเสียงคำว่า Saya minta maaf Saya minta maaf
 • การออกเสียงคำว่า mengotorkan mengotorkan
 • การออกเสียงคำว่า bimbit bimbit
 • การออกเสียงคำว่า bertahan bertahan
 • การออกเสียงคำว่า mengawetkan mengawetkan
 • การออกเสียงคำว่า minyak pelincir minyak pelincir
 • การออกเสียงคำว่า Melaka Melaka