พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลอมบาร์ด

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลอมบาร์ด

ภาษาลอมบาร์ด : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : acqua acqua
  • การออกเสียง : 88 88
  • การออกเสียง : stupa stupa
  • การออกเสียง : Mia Mia
  • การออกเสียง : gram gram
  • การออกเสียง : pass pass
  • การออกเสียง : cafe cafe
  • การออกเสียง : Merlot Merlot
  • การออกเสียง : pier pier
  • การออกเสียง : amis amis

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลอมบาร์ดใช่ไหม