ลอมบาร์ดคู่มือการออกเสียง

[Lombàrd]

สมัครเพื่อ ลอมบาร์ด ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.500.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 21
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.515
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 177
  • ลอมบาร์ด ภาพถ่ายจาก Eric Hossinger
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด