พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลอมบาร์ด

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลอมบาร์ด

ภาษาลอมบาร์ด : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Mia Mia
  • การออกเสียง : Leon Leon
  • การออกเสียง : mei mei
  • การออกเสียง : ae ae
  • การออกเสียง : serc serc
  • การออกเสียง : Bianca Bianca
  • การออกเสียง : Bosch Bosch
  • การออกเสียง : stupa stupa
  • การออกเสียง : NES NES
  • การออกเสียง : Om Om

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลอมบาร์ดใช่ไหม