พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลอมบาร์ด

[Lombàrd]

ติดตามการออกเสียงภาษาลอมบาร์ด

 • จำนวนผู้พูด: 3.500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 21
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.521
 • คำที่รอการออกเสียง: 172
 • ลอมบาร์ด ภาพถ่ายจาก Eric Hossinger
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า pessegà pessegà
 • การออกเสียงคำว่า fes fes
 • การออกเสียงคำว่า ciocc ciocc
 • การออกเสียงคำว่า cassoeula cassoeula
 • การออกเสียงคำว่า negott negott
 • การออกเสียงคำว่า Milan Milan
 • การออกเสียงคำว่า cavei cavei
 • การออกเสียงคำว่า Pavia Pavia
 • การออกเสียงคำว่า polenta taragna polenta taragna
 • การออกเสียงคำว่า stupa stupa

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sguàita sguàita
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inarcà inarcà
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า giustà giustà
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า giónta giónta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า giontà giontà
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า carabàttola carabàttola
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nòtes nòtes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า frontà frontà
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stracch stracch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า negà negà

ดูทั้งหมด