พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลอมบาร์ด

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลอมบาร์ด

ภาษาลอมบาร์ด : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Mia Mia
  • การออกเสียง : Leon Leon
  • การออกเสียง : stupa stupa
  • การออกเสียง : Amor Amor
  • การออกเสียง : ae ae
  • การออกเสียง : de de
  • การออกเสียง : animal animal
  • การออกเสียง : aqua aqua
  • การออกเสียง : cafe cafe
  • การออกเสียง : ciel ciel

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลอมบาร์ดใช่ไหม