ภาษา: ภาษาลอมบาร์ด [Lombàrd]

กลับไปยังภาษาลอมบาร์ด

 • การออกเสียง : Milan Milan
 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : Amor Amor
 • การออกเสียง : Pavia Pavia
 • การออกเสียง : café café
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : merda merda
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : Wikipedia Wikipedia
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : cassoeula cassoeula
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : Merlot Merlot
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : caca caca
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : 500 500
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : cache cache
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : animal animal
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : stella stella
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : November November
 • การออกเสียง : Frances Frances
 • การออกเสียง : Mia Mia
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : 42 42
 • การออกเสียง : can can
 • การออกเสียง : gent gent
 • การออกเสียง : Bianca Bianca
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : chi chi
 • การออกเสียง : 23 23
 • การออกเสียง : Carolina Carolina
 • การออกเสียง : angel angel
 • การออกเสียง : Bosch Bosch
 • การออกเสียง : via via
 • การออกเสียง : aqua aqua
 • การออกเสียง : ciocc ciocc
 • การออกเสียง : bicicleta bicicleta
 • การออกเสียง : scienza scienza
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : desert desert
 • การออกเสียง : quater quater
 • การออกเสียง : Ida Ida
 • การออกเสียง : salam salam
 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : got got
 • การออกเสียง : ae ae
 • การออกเสียง : or or
 • การออกเสียง : galop galop
 • การออกเสียง : Madonna Madonna
 • การออกเสียง : stupa stupa
 • การออกเสียง : nonna nonna
 • การออกเสียง : cafe cafe
 • การออกเสียง : capital capital
 • การออกเสียง : success success
 • การออกเสียง : Fiat Fiat
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : ciel ciel
 • การออกเสียง : polenta polenta
 • การออกเสียง : Om Om
 • การออกเสียง : cap cap
 • การออกเสียง : gal gal
 • การออกเสียง : sena sena
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : bistecca bistecca
 • การออกเสียง : grand grand
 • การออกเสียง : Anguilla Anguilla
 • การออกเสียง : 43 43
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : famiglia famiglia
 • การออกเสียง : metal metal
 • การออกเสียง : magenta magenta
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : 300 300
 • การออกเสียง : Biot Biot