ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : bonjour bonjour
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : China China
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : ass ass
 • การออกเสียง : Sri Lanka Sri Lanka
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : Louis Louis
 • การออกเสียง : gnocchi gnocchi
 • การออกเสียง : Reims Reims
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker
 • การออกเสียง : Anne Anne
 • การออกเสียง : Charlotte Charlotte
 • การออกเสียง : paprika paprika
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : Google Google
 • การออกเสียง : Europa Europa
 • การออกเสียง : net net
 • การออกเสียง : Brot Brot
 • การออกเสียง : Uranus Uranus
 • การออกเสียง : computer computer
 • การออกเสียง : V V
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : Monsieur Monsieur
 • การออกเสียง : Rosa Rosa
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : Schengen Schengen
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : September September
 • การออกเสียง : magma magma
 • การออกเสียง : Camille Camille
 • การออกเสียง : salut salut
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica
 • การออกเสียง : Brigitte Brigitte
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : Uruguay Uruguay
 • การออกเสียง : Requiem Requiem
 • การออกเสียง : Dudelange Dudelange
 • การออกเสียง : Louise Louise
 • การออกเสียง : been been
 • การออกเสียง : dessert dessert
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : Amélie Amélie
 • การออกเสียง : pardon pardon
 • การออกเสียง : python python
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : Schweppes Schweppes
 • การออกเสียง : Lëtzebuerg Lëtzebuerg
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : sauna sauna
 • การออกเสียง : jo jo
 • การออกเสียง : beige beige
 • การออกเสียง : Jacques Jacques
 • การออกเสียง : merci merci
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : Rachel Rachel
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : Raclette Raclette
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : merde merde
 • การออกเสียง : Jacqueline Jacqueline
 • การออกเสียง : fondue fondue
 • การออกเสียง : chaos chaos
 • การออกเสียง : entrecôte entrecôte
 • การออกเสียง : accent accent
 • การออกเสียง : Chile Chile