ภาษา: ลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยัง ลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียงคำว่า Studentebaler Studentebaler
 • การออกเสียงคำว่า Studentebalen Studentebalen
 • การออกเสียงคำว่า Studentefudder Studentefudder
 • การออกเสียงคำว่า Studentebeweegung Studentebeweegung
 • การออกเสียงคำว่า Studentebeweegungen Studentebeweegungen
 • การออกเสียงคำว่า Studentebewegung Studentebewegung
 • การออกเสียงคำว่า Studentebewegungen Studentebewegungen
 • การออกเสียงคำว่า Studentenzeitung Studentenzeitung
 • การออกเสียงคำว่า Studentenzeitungen Studentenzeitungen
 • การออกเสียงคำว่า Studentevereenegung Studentevereenegung
 • การออกเสียงคำว่า Studentevereenegungen Studentevereenegungen
 • การออกเสียงคำว่า Studentenorganisatioun Studentenorganisatioun
 • การออกเสียงคำว่า Studentenorganisatiounen Studentenorganisatiounen
 • การออกเสียงคำว่า Studentevertriedung Studentevertriedung
 • การออกเสียงคำว่า Studentevertriedungen Studentevertriedungen
 • การออกเสียงคำว่า Studenteveräin Studenteveräin
 • การออกเสียงคำว่า Studenteveräiner Studenteveräiner
 • การออกเสียงคำว่า Studentebud Studentebud
 • การออกเสียงคำว่า Studentebuden Studentebuden
 • การออกเสียงคำว่า Studie Studie
 • การออกเสียงคำว่า Studien Studien
 • การออกเสียงคำว่า Studienzäit Studienzäit
 • การออกเสียงคำว่า studio studio
 • การออกเสียงคำว่า Studioen Studioen
 • การออกเสียงคำว่า studium studium
 • การออกเสียงคำว่า Stuel Stuel
 • การออกเสียงคำว่า Stuelen Stuelen
 • การออกเสียงคำว่า stuerken stuerken
 • การออกเสียงคำว่า stuerks stuerks
 • การออกเสียงคำว่า stuerkt stuerkt
 • การออกเสียงคำว่า stuerk stuerk
 • การออกเสียงคำว่า gestuerkt gestuerkt
 • การออกเสียงคำว่า stuerksen stuerksen
 • การออกเสียงคำว่า stuerkst stuerkst
 • การออกเสียงคำว่า gestuerkst gestuerkst
 • การออกเสียงคำว่า stur stur
 • การออกเสียงคำว่า sturen sturen
 • การออกเสียงคำว่า sturem sturem
 • การออกเสียงคำว่า sturer sturer
 • การออกเสียงคำว่า stuert stuert
 • การออกเสียงคำว่า Stuffefënster Stuffefënster
 • การออกเสียงคำว่า Stuffefënsteren Stuffefënsteren
 • การออกเสียงคำว่า Stuffendier Stuffendier
 • การออกเสียงคำว่า Stuffendieren Stuffendieren
 • การออกเสียงคำว่า Stuffemiwwelen Stuffemiwwelen
 • การออกเสียงคำว่า Stuffeschaf Stuffeschaf
 • การออกเสียงคำว่า Stuffeschief Stuffeschief
 • การออกเสียงคำว่า Stuffeluucht Stuffeluucht
 • การออกเสียงคำว่า Stuffeluuchten Stuffeluuchten
 • การออกเสียงคำว่า Stullgang Stullgang
 • การออกเสียงคำว่า Stullgank Stullgank
 • การออกเสียงคำว่า Stummfilm Stummfilm
 • การออกเสียงคำว่า Stummfilmer Stummfilmer
 • การออกเสียงคำว่า stupid stupid
 • การออกเสียงคำว่า stupidem stupidem
 • การออกเสียงคำว่า stupiden stupiden
 • การออกเสียงคำว่า stupider stupider
 • การออกเสียงคำว่า Stupp Stupp
 • การออกเสียงคำว่า Stuppecht Stuppecht
 • การออกเสียงคำว่า stuppeg stuppeg
 • การออกเสียงคำว่า stuppegt stuppegt
 • การออกเสียงคำว่า stuppegem stuppegem
 • การออกเสียงคำว่า stuppegen stuppegen
 • การออกเสียงคำว่า stuppeger stuppeger
 • การออกเสียงคำว่า sturazeg sturazeg
 • การออกเสียงคำว่า sturazegt sturazegt
 • การออกเสียงคำว่า sturazegem sturazegem
 • การออกเสียงคำว่า sturazegen sturazegen
 • การออกเสียงคำว่า sturazeger sturazeger
 • การออกเสียงคำว่า Sturheet Sturheet
 • การออกเสียงคำว่า Stutzen Stutzen
 • การออกเสียงคำว่า Stutz Stutz
 • การออกเสียงคำว่า stutzt stutzt
 • การออกเสียงคำว่า gestutzt gestutzt
 • การออกเสียงคำว่า gestutztem gestutztem
 • การออกเสียงคำว่า gestutzten gestutzten
 • การออกเสียงคำว่า gestutzter gestutzter
 • การออกเสียงคำว่า stutzeg stutzeg
 • การออกเสียงคำว่า stutzegt stutzegt
 • การออกเสียงคำว่า stutzegem stutzegem
 • การออกเสียงคำว่า stutzegen stutzegen
 • การออกเสียงคำว่า stutzeger stutzeger
 • การออกเสียงคำว่า Styling Styling
 • การออกเสียงคำว่า Stylingen Stylingen
 • การออกเสียงคำว่า stylen stylen
 • การออกเสียงคำว่า styls styls
 • การออกเสียงคำว่า stylt stylt
 • การออกเสียงคำว่า gestyled gestyled
 • การออกเสียงคำว่า gestylt gestylt
 • การออกเสียงคำว่า gestyltem gestyltem