ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : bonjour bonjour
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : descente descente
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
 • การออกเสียง : Louis Louis
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : ass ass
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : Anne-Marie Anne-Marie
 • การออกเสียง : Jacques Jacques
 • การออกเสียง : student student
 • การออกเสียง : Zwilling Zwilling
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : Anne Anne
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : Claude Claude
 • การออกเสียง : mu mu
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : 250 250
 • การออกเสียง : r r
 • การออกเสียง : brioche brioche
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : crayon crayon
 • การออกเสียง : vitamin vitamin
 • การออกเสียง : Rachel Rachel
 • การออกเสียง : artist artist
 • การออกเสียง : mee mee
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : Krups Krups
 • การออกเสียง : Yvette Yvette
 • การออกเสียง : phi phi
 • การออกเสียง : ukulele ukulele
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : Louise Louise
 • การออกเสียง : webinar webinar
 • การออกเสียง : cube cube
 • การออกเสียง : haus haus
 • การออกเสียง : glacier glacier
 • การออกเสียง : chance chance
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : triage triage
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : curriculum vitae curriculum vitae
 • การออกเสียง : Portugal Portugal
 • การออกเสียง : coup coup
 • การออกเสียง : Raclette Raclette
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : Total Total
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : Judd mat Gaardebounen Judd mat Gaardebounen
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : stupid stupid
 • การออกเสียง : Wahl Wahl
 • การออกเสียง : lucien lucien
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : Geschnetzeltes Geschnetzeltes
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : Claire Claire
 • การออกเสียง : status status
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : Antoine Antoine
 • การออกเสียง : digital digital
 • การออกเสียง : pochette pochette
 • การออกเสียง : atelier atelier
 • การออกเสียง : Felix Felix
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : Jacqueline Jacqueline
 • การออกเสียง : Lou Lou
 • การออกเสียง : Q Q
 • การออกเสียง : pai pai
 • การออกเสียง : Urban Urban
 • การออกเสียง : triathlon triathlon
 • การออกเสียง : ratatouille ratatouille
 • การออกเสียง : tiger tiger
 • การออกเสียง : diabetes diabetes
 • การออกเสียง : balance balance
 • การออกเสียง : Saturn Saturn
 • การออกเสียง : bonus bonus
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : Augsburg Augsburg
 • การออกเสียง : vol-au-vent vol-au-vent
 • การออกเสียง : um um
 • การออกเสียง : Raymond Raymond